Mainio Maitotila Kainuu

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeessa kehitetään maidontuotantoa ilmasto- ja ympäristönäkökulmista. Maidontuotannon ilmastotehokkuuden lähtökohtana ovat maatiloilla tehdyt toimet. Ilmastotehokkuuden edistämiseksi tarvitaan tilakohtaista, reaaliaikaista tietoa maitotilojen hiilijalanjäljistä. Kohdealueena hankkeella on Kainuun maakunta sekä Pohjois-Pohjanmaan puolelta Vaala, Siikalatva ja Pyhäntä.

Lehmät pellolla
ELY fin pieni
Lippu ja lause suomi 12 10 2020

Pohjoisilla maaseutualueilla nurmentuotannolla on merkittävä rooli sekä kotieläintuotannossa että ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kotieläimistämme naudat ovat parhaita nurmen hyödyntäjiä, sillä ne muuntavat nurmirehun ihmisravinnoksi, maidoksi ja lihaksi. Kotieläintuotantoon perustuva elintarvikeketju on tärkeä osa huoltovarmuuttamme. Tuottavuuden nosto parantaa myös maidontuotannon ilmastotehokkuutta.

Tässä hankkeessa kehitetään maidontuotantoa ilmasto- ja ympäristönäkökulmista. Maidontuotannon ilmastotehokkuuden lähtökohtana ovat maatiloilla tehdyt toimet. Ilmastotehokkuuden edistämiseksi tarvitaan tilakohtaista, reaaliaikaista tietoa maitotilojen hiilijalanjäljistä.

Kohdealueet

Hankkeen kohdealueena on Kainuun maakunta sekä Pohjois-Pohjanmaan puolelta Vaala, Siikalatva ja Pyhäntä. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja pellonpiennartapahtumia sekä pienryhmätoimintaa, joka jakaantuu nurmi- ja tuotantoaihealueisiin. Keskeisinä pienryhmä tapaamisten aiheina ovat maidontuotannon kannattavuus ja kestävyys. Nurmiryhmissä keskitytään pellolla tapahtuviin toimiin ja tuotantoryhmissä navetan sisällä oleviin asioihin, jotka liittyvät hiilensidontaan ja sen parantamiseen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on sitouttaa vähintään 35 maitotilaa hankkeeseen. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallinnoiman Mainio Maito – Allatiders Mjölk ja ProAgria Itä-Suomen hallinnoiman Mainio Maitotila -hankkeiden kanssa.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2022-31.12.2023
Osallistuminen hankkeeseen maksaa n. 150 euroa/tila sisältäen osallistumiset kaikkiin hankkeessa järjestettyihin tapahtumiin ja toimintaan.
Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja hankkeen toteuttajina ProAgria Itä-Suomi yhteistyössä Osuuskunta Maitosuomen kanssa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset hankkeeseen:
Annika Suojärvi
Hankevastaava