Mainio Maito

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria Keski-Suomi

Nurmilla on merkittävä rooli niin maidontuotannossa kuin ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Laitumella hannele antila 8

Mainio Maito-hanke

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu tuovat haastetta maailman kotieläintuotantoon. Tarvitaan enemmän ruokaa, mutta samalla tuotannon ympäristövaikutuksia täytyy pystyä vähentämään merkittävästi. Nurmilla on merkittävä rooli niin maidontuotannossa kuin ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ympäristötyö on kaikkien asia ja valiolaisilla maitotiloillakin on tavoite saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuonna 2035.

Hankkeessa parannetaan suomalaisen maidontuotannon ilmastotehokkuutta keräämällä tietoa siitä mitä maidon hiilijalanjälki tiloilla on ja miten sitä saadaan tehokkaimmin pienennettyä.

Hankkeessa on mukana kuusi pilottitilaa ( Etelä-Pohjanmaa 3 kpl, Keski-Suomi 2 kpl ja Pohjanmaa 1 kpl), joiden kansa suunnitellaan pellonkäytön optimointia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Samalla suunnataan tilan resursseja eri pelloille ottamalla huomioon eri maalajien ominaisuudet ja niiden potentiaalin hiilensidontaan ja sitä kautta myös viljelykierrossa ja rehuntuotannon suunnittelussa.

Kotieläimistämme naudat ovat parhaita nurmen hyödyntäjiä, sillä ne muuntavat nurmirehun ihmisravinnoksi. Tämä aiheuttaa väistämättä myös ilmastopäästöjä, mutta niitä voidaan hillitä ruokinnan ja kestävän eläinaineksen avulla.

Hankkeen tulevissa nurmi- ja tuotantopienryhmissä opastetaan tiloja tekemään tilalleen hiiliviljelysuunnitelma sekä laskemaan tuottamansa maidon hiilijalanjälki ja toteuttamaan toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Toinen ohjelma keskittyy nurmituotannon tehostamiseen ja toinen maidontuotannon managementin tehostamiseen ja sitä kautta lehmien kestävyyden parantamiseen.

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Suomi.

Hankeaika 1.5.2020 -31.12.2023.

Pääyhteistyökumppanimme on Osuuskunta Maitosuomi.

Toteuttajat
Hankkeen toteuttajina toimivat ProAgria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria Keski-Suomi, Österbottens Svenska Lantbrukssälskap ja ProAgria Keskusten Liitto.

Hanketoimijat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Österbottens Svenska Lantbrukssälskap :
Hankekoordinaattori Tiina Soisalo

Nurmiasiantuntijat Sari Vallinhovi,
Juho Kotala,
Juhani Peltola,
Anna-Maija Minkkinen ja
Margareta Slotte

Kotieläinasiantuntijat Sini Konttas, Sanna Minkkinen ja Jessika Eklund

ProAgria Keskusten Liitto:
Kasvintuotanto Sari Peltonen
Kotieläintuotanto Jaana Kiljunen