Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittämishanke MaiNuLi2

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi

Tavoitteena oli tehostaa Kainuun tilojen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Otsikkokuva png 002


Hyvinvoiva ja osaava yrittäjä jaksaa panostaa kilpailukykyisen tuotannon kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteita olivat:

  • edistää kustannustehokasta tuotantoa parhaimmista käytännöistä oppimalla ja turvata tuotannon jatkuvuus Kainuussa
  • lisätä yrittäjien kiinnostusta tuotannon kilpailukykyyn, helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa sekä
  • edistää yrittäjien jaksamista, työhyvinvointia ja työelämän laatua

Hankkeessa toteutettiin asiantuntijoiden vetämiä pienryhmiä, joissa yhdessä tarkasteltiin tuotannon haasteita ja pyrittiin löytämään niihin kestäviä ratkaisuja. Pienryhmätapaamisissa jaettiin kokemuksia saman alan yrittäjien kesken ja haettiin uusia näkökulmia parhaita käytäntöjä vertaillen ja tuoreeseen tutkimustietoon peilaten. Hankkeen viimeisimmät, vuonna 2020 toteutetut pienryhmät pureutuivat ilmastonmuutokseen, jota on käsitelty niin maidon- kuin nurmentuotannon kannalta.

Syksyllä 2020 hanke toteutti Älyrehu-hankkeen kanssa yhteistyössä viisi webinaarijaksoa, joissa käsiteltiin hankkeiden antia ja tuloksia. Webinaarisarjan myötä hankkeen toimet päättyvät. Päätöswebinaarisarjan materiaalit löytyvät alla olevista linkeistä.

Huomisen moniottelijat -webinaarisarjan mainosvideo

Maidosta mansikkaan – esimiestyön kolmiloikka, video Koskelan maito- ja marjatilalta

Webinaaritallenne: Maidosta mansikkaan esimiestyön kolmiloikka

Pienryhmästä potkua nurmentuotantoon, video Parolan tilalta Puolangalta

Webinaaritallenne: Pienryhmästä potkua nurmentuotantoon

Ruokinnan kuiva-aineen seurannan mahdollisuudet

Haastattelu maitotilan seosrehuruokinnasta

Webinaaritallenne: Valmenna vasikat vahvoiksi

Kilpajuoksu ketoosia vastaan

Kyntöpäivä Vuolijoella 15.10.2019 -Vinkit hyvään kyntöjälkeen

Hankevastaava on Ella Mustakangas, p. 043 82 54 206. 

Hankkeen hallinnoijana on ProAgria Itä-Suomi ja osatoteuttajina Luonnonvarakeskus ja Atria Tuottajat. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Kainuun ELY-keskus.
Lisäksi rahoittajana on ollut Osuuskunta Maitosuomi.