Luonnosta tuotteeksi -hanke

ProAgria Keski-Suomi

Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luonnontuotealan kasvua Keski-Suomessa sekä edistämään luonnontuotealan kehitystä ja verkostoitumista. Hanke on päättynyt.

Nokkonenlahi2

Luonnosta tuotteeksi -hankkeen tavoitteena on tuoda uusien tuotteiden kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja käytäntöjä Keski-Suomen luonnontuotealan yrityksille. Hankkeessa välitetään tietoa luonnontuotteita koskevasta lainsäädännöstä ja raaka-aineiden jatkojalostuksesta sekä tuotekehityksestä. Hankkeessa luodaan yhteistyötä luonnontuotealan toimijoiden kesken. Samalla selvitetään digitaalisuuden mahdollisuuksia luonnontuotealalla.

Hankkeessa järjestetään infotilaisuuksia, yrityskohtaista tarvekartoitusta, kontaktipäiviä sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luonnontuotealan kasvua Keski-Suomessa sekä edistämään luonnontuotealan kehitystä ja verkostoitumista.

Hankkeen painopiste on elintarvikekäytössä olevilla kasveilla (sienet, marjat, yrtit) sekä ei-syötävillä luonnontuotteilla (turve, kosmetiikka, hyvinvointi) ja niitä hyödyntävissä palveluissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat luonnontuotealalla toimivat yrittäjät ja luonnontuotteisiin liittyvää yritystoimintaa suunnittelevat.

Pienryhmä:

Aktiivisesti hankkeessa mukana olevien luonnontuotetoimijoiden kesken on perustettu pienryhmä, joka kokoontuu kuukauden tai parin kuukauden välein. Kokoontumisissa käsitellään ryhmäläisiä kiinnostavia luonnontuotealan asioita. Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille. Mikäli haluat liittyä ryhmään ja sen WhatsApp-ryhmään, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista niin laita viestiä Anni Rintoolle.

Lisätiedot:

Anni Rintoo, hankevetäjä, keruutuotetarkastaja

anni.rintoo@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 826 9712

https://www.facebook.com/luotuks/

Hankkeen toteuttaja on ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Arktiset aromit ry toimii hankkeessa yhteistyökumppanina. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2019-31.12.2021. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.