Luonnosta lautaselle LUOLA-koulutushanke.

ProAgria Keski-Suomi

Luonnosta lautaselle -koulutushanke 1.6.2016–31.7.2019. Hanke on päättynyt.

Kuusenkerkat koko saadetty nettisivuille

Hankkeen tavoitteena oli poimija-organisaation toiminnan tehostaminen: Hankkeessa koulutettiin luonnontuotteiden poimijoita. Koulutuksen tuloksena raaka-aineen kulku sekä yhteydenpito poimijoiden ja ostajien välillä tehostuu.

Tavoitteena oli myös parantaa luonnontuote-alan yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää uutta yrittäjyyttä. Koulutusten avulla osallistujat oppivat ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita sekä suuntaamaan oman toimintansa liiketoiminnallisesti kannattavampaan suuntaan. Koulutuksissa annettiin lisäksi valmiuksia yrttien ja luonnonmarjojen viljelyyn. Hankkeessa järjestetiin useita opintomatkoja kotimaassa ja yksi ulkomaille.

Hankkeen toiminnan avulla pyritään luomaan positiivista nostetta luonnontuotealalle Keski-Suomessa ja parantamaan yritysten toiminta-edellytyksiä. Samalla vahvistetaan ja luodaan yhteistyötä Keski-Suomen sekä muiden maakuntien luonnontuoteyrittäjien kesken.

Hankkeen kohderyhmänä olivat maaseutualueella toimivat yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, luonnontuotealalla toimivat yrittäjät ja luonnontuotteisiin liittyvän yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat sekä luonnontuotteiden poimijat.

Hankkeen toteuttaja on ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen Maa-ja kotitalousnaiset. JAMK toimii hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2016–31.7.2019. Hanke saa tukea Keski-Suomen ELY-keskuksesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.