Laatumarja - Lounais-Suomi tuoremarjan kärkituottajaksi

ProAgria Länsi-Suomi

Tavoitteena on lisätä marjaelinkeinon elinvoimaisuutta ja auttaa marjanviljelijöitä kehittämään tuotantoaan.

Punaherukka

Ajankohtaista

Laatumarja - Lounais-Suomi tuoremarjan kärkituottajaksi -hanke

ProAgria Länsi-Suomen ja Luonnonvarakeskuksen yhteisen Laatumarja-hankkeen tavoitteena on lisätä marjaelinkeinon elinvoimaisuutta ja auttaa marjanviljelijöitä kehittämään tuotantoaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla.

Tavoitteena on saada lisäarvoa tuotantoon siten, että tuotanto monipuolistuu, satokaudet pitenevät, kannattavuus lisääntyy ja sadon markkinointimahdollisuudet paranevat. Tavoitteena on myös edistää ja pitää yllä marjantuottajien yhteyksiä toisiinsa ja muihin elinkeinoverkoston toimijoihin.

Viljelymenetelmien kehittyminen ja uusien käyttöönottaminen mahdollistavat entistä laadukkaamman ja kauppakestävämmän laatumarjan tuotannon, mikä avaa mahdollisuuksia myös kotimaisen tuoremarjan vientiin. Myös paikallinen jatkojalostusta harjoittava yritystoiminta, esimerkiksi leipomoala, voi hyödyntää lisääntyvää tuotantoa.

Hankkeessa kehitämme marjanviljelyn uusia tuotantomenetelmiä ja testaamme mm. uusia lajikkeita ja digitekniikkaa sekä tilakokeissa että tutkimuslaitosympäristössä. Lisäksi tavoitteenamme on selvittää, miten kausitunnelit sovitetaan lounaissuomalaiseen peltomaisemaan.

Järjestämme myös opintomatkoja kotimaassa sekä ulkomailla, pellonpiennarpäiviä sekä pienryhmätoimintaa ja viestimme tuloksista ahkerasti.

Hankkeen työpaketeissa mm. testaamme ja kehitämme marjantuotannon viljelymenetelmiä:

Satoon vaikuttavien tekijöiden kartoitus Lounais-Suomen olosuhteissa

Mansikan avomaatiloilla kootaan haastatellen sekä analyysitulosten ja viljelijöiden antamien muiden tietojen perusteella tiedot kriittisistä viljelyteknisistä toimenpiteistä avomaalla. Lisäksi selvitetään maan kunto tiloilla sekä tarkistetaan tauti- ja tuholaisongelmien taso ja laatu. Tavoitteena on selvittää avaintekijät sadon määrän/laadun rajoitteisiin.

Mansikan ja vadelman lajikkeiston kehittäminen avomaalle ja kausitunneliin

Hankitaan ulkomailta uusia lajikkeita ja testataan niitä avomaalla ja kausitunneleissa tiloilla, mahdollisesti myös koeympäristössä. Lisäksi jaetaan viljelijöille uusia kotimaisia, vielä nimeämättömiä mansikan jalostusmateriaalia koeviljelyyn tiloille ja osallistutaan niiden testaukseen

Uudet tuotantotavat tuoremarjoille

Testataan ja/tai demonstroidaan viljelymenetelmiä, joilla voidaan tuottaa erityisesti eteläisen Suomen tuoremarkkinoille korkealaatuisia marjoja. Tällainen on muun muassa herukoiden tuottaminen erityisen pitkinä ja näyttävinä terttuina ja suurimarjaisen karviaisen tuotanto käyttäen ns. Cordon-leikkaus- ja tuentamenetelmää.

Samoin pensasmustikan tuotantoa voidaan lisätä ja kehittää selvittämällä uusien viljelmien perustamiseen liittyviä tekijöitä kuten maan happamoittaminen eri menetelmin, taimien kasvun nopeuttaminen, kausitunnelin käyttö, luomuviljelyn menetelmien selvittäminen. Lisäksi viljelyä aloittelevista kootaan koulutuspienryhmä, jossa käydään läpi pensasmustikan viljelyä ja jaetaan viljelykokemuksia.

Erilaisia laite- ja tuoteuutuuksia tullaan testaamaan ja arvioimaan painottaen soveltuvuutta eri marjalajien viljelyyn. Tällaisia ovat muun muassa kastelun, lannoituksen, kasvinsuojelun ja hallantorjunnan säätelyyn ja tuotteiden varastointiin liittyvä laitteisto.

Yhteistyössä erilaisten elintarvikkeiden ja tuoretuotteiden vienninedistämishankkeiden ja vientiä edistävien tahojen kanssa autetaan viljelijöitä verkostoitumaan ja lisätään viljelijöiden tietotaitoa vientimahdollisuuksista sekä kiinnostusta tuoremarjojen viennin kehittämiseen.

Tutustuminen uusiin menetelmiin ulkomailla

Ulkomaan matka järjestetään kohteeseen, jossa marjanviljelyn uusia toimintatapoja jo sovelletaan, tutustutaan sekä viljelymenetelmiin että viljelylaitteisiin. Matkan aikana verkostoidutaan kansainvälisesti sekä osallistujien kesken ja käsitellään ratkaisujen soveltamista Lounais-Suomen viljelyoloihin. Lisäksi hankkeen aikana kutsumme ulkomaisen viljelyneuvojan alueellemme tuomaan uutta viljelyteknistä tietoa ja ehdottamaan parannuksia nykykäytäntöihin verrattuna.

Kausitunnelien sovittaminen Lounais-Suomen ympäristöön – projektityö

Lounais-Suomen maaseutuympäristön ominaispiirteitä ovat laajat peltoaukeat, joenvarsialueet ja paikoin jyrkkäpiirteiset metsäalueet. Kausitunnelit uutena ilmiönä maaseutumaisemassa ovat haastavia sijoitettavia. Tavoitteena on löytää ratkaisuja näiden maisemalliseen suunnitteluun lounaissuomalaisessa ympäristössä hyödyntäen asiantuntijoiden ja viljelijöiden haastatteluja, työnkulkujen seuraamista tiloilla ja ulkomailta saatavilla olevia referenssejä.

Viestintä

  • kotisivut
  • Facebook-ryhmä
  • Marjaposti-sähköpostilista
  • julkaisut alan ammattilehdissä

Lisätietoa

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tilakokeiden järjestämiseen, viljelijätilaisuuksiin tai haluat lisätietoja hankkeen toiminnasta, kysy lisää:

  • Minna Pohjola, ProAgria Länsi-Suomi, 050 664 72, minna.pohjola@proagria.fi
  • Saila Karhu, Luonnonvarakeskus, 0295 326 214, saila.karhu@luke.fi

Rahoitus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset

Hankkeen kesto: 1.9.2019-31.8.2023

Laatumarja-hanke Facebookissa –Liity mukaan avoimeen ryhmään!

ProAgrian tietosuojaseloste