Kuvauskopterit maatalouden työkaluna

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Hanke opastaa, miten helppoa on erilaisten harrastelijatason ilmakuvauslaitteistojen hyödyntäminen biotaloussektorilla.

Hankkeenetusivu

Ilmakuvauslaitteistojen yleistyessä ovat sen mahdollisuudet lisääntyneet myös työkaluna erityisesti maataloussektorilla. Automatisoitujen ohjelmistojen helppous ja laitteistojen huokeus ovat tehneet toiminnan hyötyjen hyödyntämisen mahdolliseksi kaikille asiasta kiinnostuneille.

Hankkeen tarkoitus on kertoa, näyttää ja opastaa kuinka helppoa on erilaisten harrastelijatason ilmakuvauslaitteistojen hyödyntäminen biotaloussektorin kestävän kehityksen päätöksenteossa. Erityisesti peltoviljelyssä ilmakuvauksilla saadaan lisätietoa pellon kasvukyvystä, eri alueiden satopotentiaalieroista sekä tuotantopanosten vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa lannoitusta, peruskunnostuksia ja kasvinsuojelua tarpeen mukaiseksi, mikä hyödyttää ympäristöä ja parantaa viljelyn kannattavuutta.

Hankkeessa suoritetaan seitsemällä paikkakunnalla teoriakoulutuksia ja kenttäkoulutuksia sekä annetaan yksilöityä neuvontaa. Hankkeen aikana seurataan osallistuneiden henkilöiden käyttökokemuksia ja mietteitä uudesta teknologiasta ja sen mahdollisuuksista.

Rahoittajana Leader Ravakka.