Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI

ProAgria Länsi-Suomi

Laajamittaisella kipsin levityksellä Saaristomeren valuma-alueen pelloille tavoitellaan mereen päätyvän ravinnekuormituksen vähentämistä.

Kuva: Tero Pajukallio. Vesistönsuojelun tehostamisohjelma, ympäristöministeriö

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana ja vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa kuormitusta. Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista, joiden tarpeellisuutta kipsikäsittely ei mitenkään vähennä. Hankkeessa testataan, onko mahdollista liittää kipsikäsittely myös tulevaisuuden maatalouden ympäristötoiminpiteisiin ja miten se teknisesti järjestettäisiin. Tavoitteisiin kuuluu myös yhteistyön vakiinnuttaminen vesien hyvän tilan aikaansaamiseksi.

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

Hankkeen neuvontaa ja tiedotusta tekee ProAgria Länsi-Suomi yhteistyössä ELY-keskuksen ja Vesiensuojelun tehostamisohjelman viestinnän kanssa.

Lue lisää hankkeen sivuilta.

Kipsinlevitysneuvontaa ProAgria Länsi-Suomessa antavat

Elina Yrjövuori
Satu Näykki
Jarmo Pirhonen
Heikki Ajosenpää
Satu Paananen
Kati Knuutila
Juho Moisio
Minna Pohjola
Jenni Lukkaroinen
Riikka Mäkilä
Michaela Kontu
Terhi Ajosenpää