Kestävä ravinteiden hallinta säilörehun tuotannossa

ProAgria Länsi-Suomi

Maatalouden ravinteiden valunta on yksi keskeinen ravinnelähde Itämerelle. Karjan- ja rehuntuotanto ovat tehostuneet, mutta rehuntuotannosta muodostuvia mahdollisia ravinnelähteitä on tutkittu melko vähän. Hankkeessa keskitytään löytämään ja ratkaisemaan säilörehun tuotanto- ja käyttöketjun mahdollisia valunnalle alttiita ravinnelähteitä. Tavoite on luoda käyttökelpoisia toimintamalleja karjankasvattajille tehokkaamman rehuntuotannon, -käytön ja jätteiden käsittelyn tueksi.

Sustainable silage

Hankkeeseen haetaan Varsinais-Suomesta 5-6 pilottitilaa, joilla on jokin ravinteiden hallintaan liittyvä haaste ratkaistavaksi. Haaste voi kohdistua rehun viljelyyn, korjuuseen, varastointiin tai käyttöön. Lisäksi pyrimme hakemaan keinoja maatalousmuovien kierrättämiseen. Tilalle tehdään alkukartoitus, toimintasuunnitelma haasteen ratkaisemiseksi, haetaan sopivaa toimintamallia hyödyntäen apuna mm. erilaisia analyysejä sekä tuetaan ja seurataan yhdessä asetetun toimintasuunnitelman toteutumista ja tuloksia.

Järjestämme myös seminaareja, infotilaisuuksia ja matkoja tutustumaan muiden hankemaiden toimintaan. Viljelijä saa mahdollisuuden osallistua näihin sekä verkostoitua tapahtumien kautta muihin viljelijöihin Suomessa, Virossa ja Latviassa. Osallistuminen ei edellytä englanninkielen taitoa.

Osallistumalla saat:

  • henkilökohtaista maksutonta säilörehuneuvontaa hankkeen aikana ja oman tilan käytäntöjen analysointia
  • tietoa ja uusia näkökulmia rehuntuotannon ravinteidenhallinnan keinoista
  • mahdollisuuden verkostoitua viljelijöiden kanssa Suomessa, Virossa ja Latviassa
  • Kutsun hankkeen seminaareihin ja verkostomatkoille

Lisätiedot: hankevetäjä Anna Okkonen, anna.okkonen@proagria.fi / 0438250583

Pilottitilojen haku on saatu päätökseen. Päivitämme kevään edetessä tietoa hankkeen tulevista tapahtumista näillä sivuilla!

Logo 2021 h90 centralbaltic