KASVI-Taito, Kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushanke

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeen tavoitteena on lisätä maatilayrittäjien tietoisuutta pellon paremmasta hyödyntämisestä.

Suojaviljaa
KASVI-Taito Kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushanke (hankenro 29606) kesto 1.10.2016 – 31.5.2019

Pohjois-Savossa on noin 3700 maatilaa, joista päätuotantosuuntana kasvinviljely on noin 2000 tilalla. Näiden tilojen hallinnassa on merkittävä määrä peltoa ja osalla pinta-alasta viljelyn tehokkuus on varsin matala. Tilojen kehittämisen haasteena on yleisesti heikko kannattavuus, peltojen tehoton käyttö ja osin myös sivutoimisuus. Samalla kehittyvillä kotieläintiloilla on haasteita rehuntuotanto- ja lannanlevitysalan riittävyydessä. Pohjois-Savo on myös rehuviljan ja valkuaiskasvien osalta alituotantoaluetta.

Hanke kohdistuu ensisijassa kasvinviljelyä päätuotantosuuntanaan harjoittaville maatiloille Pohjois-Savossa. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää yrittäjien osaamista kasvinviljelyssä, tilan strategisessa suunnittelussa ja toiminnassa. Alueellisesti tavoitteena on saada kaikki riittävän tuotantokelpoinen peltomaa tuottamaan laadukasta markkinoilla tarvittavaa satoa. Hankkeen tarve on noussut esille mm. SPV hankkeiden kautta. Kasvinviljelyn (pl. nurmet) kehittämiseen liittyviä hankkeita Pohjois-Savossa ei ole aiemmin toteutettu.
Hankealueena on Pohjois-Savo ja hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2016 - 31.5.2019. Hankkeen päätoteuttajana on Savonia-amk ja osatoteuttajana ProAgria Pohjois-Savo. Hankkeen rahoitusta haetaan maaseuturahastosta koulutushankkeena. Hankkeen toimenpiteet ovat alkukartoitus, täydennyskoulutusryhmät, tiedottaminen ja koordinointi.
Hankkeen hallinnoija: Savonia Ammattikorkeakoulu Oy, hanke/projektipäällikkö/yhteyshenkilö: Jukka Ruotsalainen; jukka.ruotsalainen@savonia.fi ja puh. 044 785 6637

Muut toteuttajat: ProAgria Pohjois-Savo ry, hankevastaava/yhteyshenkilö: Ulla Bovellan; ulla.bovellan@proagria.fi ja puh. 040 673 9465

Tapahtumat, koulutukset ja lisätietoa Savonian sivuilta: http://kasvitaitohanke.savonia.fi/