Karvakorvat työkaverina

ProAgria Oulu

Karvakorvat työkaverina -hanke on eläinavusteista toimintaa harjoittavan viiden yrityksen yritysryhmähanke.

Karvakorvat1

Hankkeen päätavoitteet

  • uusien luonto- ja eläinavusteisten palvelujen kehittäminen
  • koulutuksen ja osaamisen lisääminen
  • verkostoituminen alan yritysten ja sidosryhmien kanssa
  • eläinavusteisen toiminnan tunnetuksi tekeminen
  • yritysten liiketoiminnan ja kannattavuuden parantaminen.

Yhteiset ja yrityskohtaiset kehittämistoimet on valittu yrittäjien tarpeista lähtien. Hankkeessa järjestetään verkostoitumistapaamisia ja opintomatkoja, joiden tavoitteena on vertaisoppiminen sekä yhteistyömallien ja kumppanuuksien kehittäminen ja vakiinnuttaminen.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat yritykset:

Hanke somessa: https://www.facebook.com/karva...

Hankkeen materiaaleja: https://www.proagriaoulu.fi/fi...

&t=99s