KALAKS - Kotimaista kalaa nuorten ja perheiden lautasille Keski-Suomessa

ProAgria Keski-Suomi

Hankkeen avulla halutaan lisätä nuorten kiinnostusta kotimaista kalaa, kalaruoan valmistamista ja kalastusta kohtaan.

KALAKS hanke kuva

KALAKS-hankkeen (Kotimaista kalaa nuorten ja perheiden lautasille Keski-Suomessa) tavoitteena on lisätä järvikalan käyttöä koululaisten ja heidän perheidensä keskuudessa. Hankeessa tarjotaan yhteistyötä Keski-Suomen yläkouluille. Tarkoituksena on myös lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, joka edistää yläkoulujen kotitalouden opetukseen sisältyvää kalan käyttöä ja kalatietoutta. Myös opettajien osaamisen tukeminen ja vahvistaminen lisää kalan käyttöä kotitalouden opetuksessa.

Hankkeessa innostetaan koululaisia kalastamaan ja tehdään alueellista kalastustoimintaa ja paikallisia osakaskuntia tutuksi. Hankkeen kilpailun kautta toivotaan nuorten tuottavan sosiaaliseen mediaan kala-aiheista materiaalia. Hankkeessa tarjotaan osaksi yläkoulujen kotitalouden opetusta kolmesta toiminnallisesta teemasta koostuvaa oppimiskokonaisuutta. Ensisijaisesti näitä tarjotaan 7. luokkalaisille, joilla kotitalous on pakollinen oppiaine. Näin voidaan tavoittaa koko ikäryhmä, jolloin tasavertaisuus toteutuu tarjottavan opetuksen osalta.

HANKKEEN TIEDOT

Toiminta-alue: Keski-Suomi

Projektipäällikkö: Eeva-Liisa Kivimäki,

eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi, 040 576 8740

Toteuttaja: ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Rahoitus: Sisä-Suomen Kalaleader on myöntänyt Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston paikallisen kehittämisen tukea KALAKS-hankkeelle.

Hankkeen kesto: 25.9.2023-31.12.2024

KALAKS hanke logot