Järvikalat osaksi kotitalouden perusopetusta Päijät-Hämeessä

ProAgria Etelä-Suomi

Kalan käytön edistäminen koko väestön tasolla on tärkeää ja se onkin Kotimaisen kalan edistämisohjelman myötä osana nykyistä hallitusohjelmaa.

Jarvikalat perusopetukseen

Järvikalat osaksi kotitalouden perusopetusta Päijät-Hämeessä -hankkeen avulla vahvistetaan kalan hyödyntämistä osana kotitalouden opetusta tarjoamalla kouluille erilaisia oppimiskokonaisuuksia, joita pilotoidaan yhteistyössä Padasjoen, Sysmän ja Asikkalan yläkoulujen kotitalousopettajien kanssa.

Tavoitteena on selvittää minkälainen opetus tukisi parhaiten koulujen kotitalouden perusopetusta, jotta järvikalan käyttö koululaisten ja heidän perheidensä keskuudessa lisääntyisi. Tarkoituksena on käynnistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, joka vahvistaisi yläkoulujen kotitalouden opetukseen sisältyvää kalan käyttöä ja kalatietoutta.

Pilottien avulla hankkeessa testataan monimuotoisten opetusmenetelmien hyödyntämistä perusopetuksen tukena. Samalla selvitetään miten tarjottava opetus olisi parhaiten yhdistettävissä koulujenomaan opetukseen ja aikatauluihin. Hankkeessa innostetaan koululaisia kalastamaan ja tehdään alueellista kalastustoimintaa ja paikallisia osakaskuntia tutuksi. Tavoitteena on tuoda esiin myös kalatalousalan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia nuorille.

HANKKEEN TIEDOT

Toiminta-alue: Päijät-Häme (Sysmä, Asikkala ja Padasjoki)

Projektipäällikkö: Satu Nokkonen

Rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-Keskus / Sisä-Suomen Kalaleader

Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN Ruoka ja Hämeen Kalatalouskeskus

Hankkeen kesto: 25.1.2022-30.9.2022