JALAKA kehittää karjan jaloittelua ja laidunnusta

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää nautakarjan jaloittelua ja laiduntamista Pohjois-Savossa.

Laidunkuva 1

Pohjois-Savossa maitoyritysten laajennuksia on viime vuosina tehty paljon. Kansallisesti ja kansainvälisesti on havaittu eläinten ulkoilun vähentyneen karjakokojen kasvaessa. Vähentynyt ulkoilu luo haasteita nautojen hyvinvoinnille muun muassa jalkaterveydelle sekä hedelmällisyydelle ja yleiselle vireydelle. Nautojen ulkoiluttaminen vaikuttaa myös maitoyrityksen työnkäyttöön sekä ympäristöön. Jaloittelutarhojen rakentamisesta ja laidunnuskäytänteistä on olemassa paljon tutkimuksia sekä selvityksiä, joiden anti tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää nautakarjan jaloittelua ja laiduntamista Pohjois-Savossa. Hankkeella on positiivinen vaikutus nautakarjan hyvinvointiin, ympäristön tilaan ja maidontuotannon imagoon. Lisäksi tavoitteena on tuoda maakuntaan nautojen jaloitteluun ja laiduntamiseen liittyvää uutta tietoa ja kehittää kansainvälisiä verkostoja sekä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten kaupan, rakennusteollisuuden ja meijerien välillä.

Savonia ammattikorkeakoulu ja ProAgria Itä-Suomi ( ent. ProAgria Pohjois-Savo) selvittävät vuosina 2019 – 2020 mahdollisuuksia karjan jaloittelun ja laiduntamisen lisäämiseksi. Tulosten tavoitteena on kehittää maidontuotantoa Pohjois-Savossa eläinten hyvinvoinnin ja eläinten hoidon näkökulmista.

kotisivut: http://jalaka.savonia.fi/

facebook: https://www.facebook.com/Jalaka-hanke-322324401744412