Hyvinvointia metsän elinkeinoista 2022-2023

ProAgria Länsi-Suomi

Tavoitteena on aktivoida metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön

Metsa ja jarvi

Hyvinvointia metsän elinkeinoista

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen, neuvonnan, viestinnän ja käytännön opastuksen avulla aktivoida metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön. Kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa asuvat metsänomistajat, jotka eivät hoida ja käytä metsäomaisuuttaan aktiivisesti tai joilla on puuntuotannon ohella paljon muita tavoitteita.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan useita sukupolvia. Nuorille herätetään kiinnostus metsänomistusta ja yrittäjyyttä kohtaan sekä innokkuus lähteä opiskelemaan metsä- ja luonnonvara-alaa.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan metsänomistajille suunnattuja koulutustilaisuuksia seuraavista teemoista: metsänomistamisen perusteet ja metsäomaisuuden hallinta, metsän- ja luonnonhoito, keruutuotteet ja luomusertifiointi, virkistys- ja matkailukäyttö, maisemanhoito ja kulttuurimaisemat sekä joulukuusien kasvatus ja koristehavut. Lisäksi järjestetään tehdas- ja yritysvierailuja ja nuorille suunnattuja työelämä- ja yrityskursseja.

Toteutusaika on 1.2.2022-31.10.2023 Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina ovat Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja 4H-liitto.

Podcasteja metsistä ja metsien mahdollisuuksita

Kuuntele Mättäällä-podcasteja metsistä ja metsien mahdollisuuksista. Mättäällä-podcastissa ääneen pääsevät metsäalan
asiantuntijat, jotka valaisevat keskusteluissa metsäisiä  ajankohtaisaiheita. Aiheena mm. Luonnontuotteista liiketoimintaa.

Linkki eri Mättäällä podcasteihin löytyy tästä löytyy tästä. Mättäällä on Metsäkeskuksen podcast metsistä ja metsien mahdollisuuksista.

Hankkeen hyödyt

Toiminnassa oleviin yrityksiin syntyy uusia tuotteita, asiakassuhteita ja lisää liikevaihtoa. Metsänomistajat saavat lisätuloja.

Hankkeeseen osallistuneet nuoret saavat oman, henkilökohtaisen metsämentorin eli tukea ja opastusta yritystoimintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Hanketta rahoittavat Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.