Horse Industry: possibilities today and in future

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Kansainvälisessä hankkeessa edistettiin hevostalousyrittäjien kilpailukykyä Karhuseudun ja Pohjois-Satakunnan alueilla.

Hevonen Essi Jokela 2

Horse Industry: possibilities today and in future

Tavoitteena oli säilyttää ja edistää Karhuseudun ja Pohjois-Satakunnan alueiden olemassa olevien hevostalousyrittäjien kilpailukykyä mukaan lukien kaikki eri hevostalouden toimialat. Tavoitteena oli palveluiden laatutekijöiden hahmottaminen osana kilpailukykyä ja tiivistää yrittäjien välistä verkostoa niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin.

Kansainvälisten kontaktien kautta päästiin laajasti pohtimaan, mitä hevosalan palveluja tulevaisuudessa tulisi olla tarjolla, ns. uusi hevostalous ja sen merkitys omassa yrityksessä.

Hankkeen avulla haettiin uutta intoa hevostalousyrittäjyyteen kohdealueelle. Halusimme korostaa yrittäjyyttä, palveluiden laatua ja toiminnan kannattavuutta. Yrittäjyyttä haluttiin tukea huomioiden toiminnan kestävyys, ympäristö ja yrittäjän voimavarat.

ProAgrian tietosuojaseloste