Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi

Hanke tarjosi tietoa monipuolisista energiayrittäjyyden malleista sekä hiilienielujen liiketoimintamahdollisuuksista ja uusista palveluista.

Hankekuva
Lippu ja lause suomi
Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa ovat aiheuttaneet haasteita erityisesti maaseutuyrittämiselle. Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) –hanke tavoittelee maaseutuelinkeinojen monipuolistamista ja arvioi elinkeinotoimintojen ympäristöllistä ja taloudellista kestävyyttä. Hanke pyrkii kartoittamaan globaalisti käytössä olevien kestävien elinkeinotoimintojen toteuttamispotentiaalia Hämeen maaseudulla.
Ympäristölliset sekä yhteiskunnalliset haasteet koetaan usein paikallisesti. Esimerkiksi tuotanto ja työpaikat keskittyvät alueellisesti, ja tämä näkyy myös Hämeen elinkeinoelämässä. Yleisesti ottaen maa- ja metsätalouden alkutuotannon työpaikat ovat puolittuneet 1995-2016 välisenä aikana.
Tulevaisuudessa monipuolisuus ja monipuolistaminen ovat avaintekijöitä kestävän maaseutualuerakenteen luomisessa (MTT 2013). Suomessa joka kolmas maatila on monialainen, jossa harjoitetaan muun muassa elintarvikkeiden ja puutavaran jatkojalostusta ja käsittelyä, energian tuotantoa ja palveluliiketoimintaa urakoinnin sekä matkailun muodossa.
LUT-yliopiston, Metsäkeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen yhteinen HIME-hanke taklaa maaseutuyrittämisen haasteita tarjoamalla Hämeen paikallisille toimijoille tietoa monipuolisista energiayrittäjyyden malleista sekä hiilienielujen liiketoimintamahdollisuuksista, uusista tuotteista sekä palveluista. Hanke pyrkii jalostamaan aiempaa tutkimustietoa hiilensidonnasta alueen toimijoiden käytäntöihin, ja mahdollisesti luomaan uutta liiketoimintaa hiilensidonnan ympärille Hämeen alueella.
Energiayrittäjyyden eri muotoja ja tuotantoketjuja pyritään myös monipuolistamaan. Yrittäjyyttä voidaan tarkastella palveluna. Esimerkiksi siirrettävää, hakkeella toimivaa viljan kuivaamisessa tarvittavaa lämmitys- / puhalluskalustoa voitaisiin hyödyntää konehallien tai vastaavien rakennusten lämmityksessä talvella.


Hankkeen tapahtumat ja muu toiminta

2022

1.2.2022 Biotalouden mahdollisuudet: hiilensidonnalla elävää maaseutua -webinaari

Mateliaalit ja esitykset löytyvät täältä.

11.–13.8.2022 Lepaa 2022 järjestettiin Lepaalla. Hime-hanke oli mukana ProAgrian osastolla, aiheena peltomaan hiilensidonta ja uusiutuvan energian ratkaisut.

Lepaa 2022 näyttelysivusto

29.9.2022 Metsäenergia - lämpölaitosretkeily

Lahti Energia Kymijärvi 3 -voimalaitokseen ja Hakevuoren Askolan terminaaliin tutustuminen

2.9.2022 Päiväretki FinnMETKO -messuille Jämsään

8.11.2022, retkeily maatilojen uusiutuvan energian toteutuksiin
Hämeenlinnassa ja Pälkäneellä. Kohteissa mm. viljankuivurin
hakelämpöratkaisuja sekä kierrätyslannoitteet.

29.11.2022 Huoltovarmuus ja sen mahdollisuudet maaseutuliiketoimintaan -etätyöpaja

13.12.2022 Hämäläinen huoltovarmuus-seminaari Lahdessa

2021

2.2.2021 Ilmastoviisautta Brysselistä Hämeeseen – Politiikasta pelikentille -webinaari. Linkki materiaaleihin.

15.4.2021 Peltoheittojen metsitys webinaari maanomistajille
Webinaarissa kerrotaan, mitä valtion metsitystuki käytännössä tarkoittaa, kuka sitä voi hakea ja millä kriteereillä.

21.4.2021 Luonnonhoitohankkeet ja Helmi-elinympäristöohjelman keskustelutilaisuus

26.4.2021 Yrittäjätreffit

14.7.2021 Uudistavan viljelyn päivä Tuuloksessa, aiheena mm. regeneratiivinen eli uudistava viljely, joka varastoi maaperään hiiltä kasvien avulla.

Hankkeen kotisivuille pääset tästä www.hime.fi