GEOfood ja Kraatterijärven GEOpark esiselvityshanke

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
GE Ofood kuva

GEOfood ja Kraatterijärven GEOpark esiselvityshanke 

GEOparkeilla on monenlaista kulttuuriin, matkailuun, koulutukseen, kestävään kehitykseen ja paikallisiin ruokakokemuksiin liittyvää toimintaa. Vaikka GEOparkien koko, paikallistalous, sosiaaliset olosuhteet, kulttuuri ja maisemat eri puolella maailmaa ovat hyvin erilaisia, niiden toimintoja yhdistävät usein kytkökset ruokaan.

UNESCO Global GEOparkeja yhdistävä teema on kestävyys, joka liittyy paikalliseen ruokaan, maataloustuotannon ja paikallisten tuottajien arvostuksen kasvattamiseen sekä luonnonvarojen ja matkailun vuorovaikutukseen. 

Hankkeella selvitetään Kraatterinjärven alueen toimijoiden mahdollisuuksia GEOfoodiin sekä miten GEOfood parantaisi alueen kiinnostavuutta matkailun näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaan Järviseudun alueen kattava Kraatterijärvi GEOpark on vasta kehittymässä ja GEOfood -ajattelu on alkuvaiheessa.

GEO-food