FairShare User Case – Improving Utilising My Farm Wisu

ProAgria Keskusten Liitto

EU-rahoitteisessa Horisontti 2020 -ohjelman FairShare -projektissa edistetään eri maissa maatalousneuvonnan käyttämien digitaalisten sovellusten hyödyntämistä. Tässä projektissa edistetään ProAgrian olemassa olevaa Minun Maatilani Wisu -ohjelmiston käyttöä viljelysuunnittelussa ja lohkokirjanpidoissa. Samalla pyritään siihen, että kertyvä data olisi mahdollisimman käyttökelpoista Lohkotietopankki- ja Bisnes+ -palveluissa.

H2020 logo with text

Parantuneen datavarannon avulla pystytään kehittämään ja parantamaan tarjottavan ohjelmistopalvelun laatua. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä kohdennettua koulutusta asiantuntijoille siltä osin kuin on todettu aiempien kokemusten perusteella puutteita esimerkiksi tallennettavan tiedon laadussa tai kattavuudessa. Koulutuksen kohderyhmänä toimii ProAgrian kasvintuotantopalveluista vastaavat asiantuntijat.