FairShare User Case – Improving Utilising My Farm Wisu

ProAgria Keskusten Liitto

EU-rahoitteisessa Horisontti 2020 -ohjelman FairShare -projektissa edistettiin eri maissa maatalousneuvonnan käyttämien digitaalisten sovellusten hyödyntämistä. Tässä projektissa edistettiin ProAgrian olemassa olevaa Minun Maatilani Wisu -ohjelmiston käyttöä viljelysuunnittelussa ja lohkokirjanpidoissa. Samalla pyrittiin siihen, että kertyvä data olisi mahdollisimman käyttökelpoista Lohkotietopankki- ja Bisnes+ -palveluissa.

H2020 logo with text

Parantuneen datavarannon avulla pystyttiin kehittämään ja parantamaan tarjottavan ohjelmistopalvelun laatua. Tavoitteeseen päästiin järjestämällä kohdennettua koulutusta asiantuntijoille siltä osin kuin on todettu aiempien kokemusten perusteella puutteita esimerkiksi tallennettavan tiedon laadussa tai kattavuudessa. Koulutuksen kohderyhmänä toimi ProAgrian kasvintuotantopalveluista vastaavat asiantuntijat.

Tutustu projektin kansainväliseen toimintaan EU:n Cordis-palvelussa.