Diginurmi

ProAgria Oulu

Diginurmi-hankkeessa kehitetään viljelijöiden teknistä osaamista ja kokeillaan datan tuomia taloudellisia hyötyjä rehuntuotannossa.

Diginurmi nettisivun ylakuva 1110x400

Diginurmessa kartoitetaan tekniikan keinoja, joilla voidaan pienentää lohkokohtaisia satovaihteluita ja säilyttää omavaraisuus tilan rehuntuotannossa olosuhteista riippumatta.

Hankkeen tavoitteena on nurmentuotannon edistäminen, pellon käytön optimointi, nurmen täsmäviljelyn sekä laidunnuksen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa sivutaan tarvittaessa myös muuta kasvintuotantoa.

Hankkeen päämääränä on lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yritysten ja maatilojen osaamista kestävässä nurmentuotannossa.

Hallinnoija: ProAgria Oulu

Osatoteuttajat: Centria, Mtech Digital Solutions Oy

Hankealue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteistyökumppanit:

Diginurmen yhteistyökumppanit

Mukana olevat yritykset

 • Alakorven tila Oy / Yrjänä Kalle
 • Koneurakointi Seppälä Oy
 • Koskinivan tila Oy
 • Kujalan tila Oy
 • Kukkulan tila Oy
 • Lakeuden koneasema Oy
 • Mty Keskitalo
 • Mty Kylmäaho Ilkka ja Antti
 • Mty Nurmelan tila
 • Maitoreinot Oy
 • Manninen Janne ja Inga
 • Marjoniemen maito Oy
 • Nautatuulia Oy
 • Rautalan tila
 • Rasi Heikki
 • Tmi Eero Harjapää