Diginurmi

ProAgria Oulu

Diginurmi-hankkeessa kehitetään viljelijöiden teknistä osaamista ja kokeillaan datan tuomia taloudellisia hyötyjä rehuntuotannossa.

Diginurmi nettisivun ylakuva 1110x400

Diginurmessa kartoitetaan tekniikan keinoja, joilla voidaan pienentää lohkokohtaisia satovaihteluita ja säilyttää omavaraisuus tilan rehuntuotannossa olosuhteista riippumatta.

Hankkeen tavoitteena on nurmentuotannon edistäminen, pellon käytön optimointi, nurmen täsmäviljelyn sekä laidunnuksen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa sivutaan tarvittaessa myös muuta kasvintuotantoa.

Hankkeen päämääränä on lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yritysten ja maatilojen osaamista kestävässä nurmentuotannossa.