Asiantuntija maaseudun muutoksessa - AMMU

ProAgria Oulu

Maaseudulla toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu monia muutoksia. Epävarmuus tulevaisuudesta koskettaa paitsi yrittäjiä myös neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekeviä asiantuntijoita. Toimintaympäristön ja asiantuntijoiden työn muutokset johtavat myös neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tuottavien yksiköiden toimintakonseptin muuttumiseen. Toimintakonseptin yhteinen tarkastelu antaa osviittaa, mitä kannattaa kehittää seuraavaksi ja mihin suuntaan.

AMMU paakuva 1110x400 ilman kuplaa

Hankkeen aikana etsitään, pilotoidaan ja testataan erilaisia työtä kehittäviä ja työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja sekä yksilö- että yhteisötasolle.

Hankkeen lopullisena tuloksena on ProAgria Oulun ja Oamkin yhteistyömalli, joka vastaa tehokkaammin asiakkaiden ja koulutuksen tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin.

Hankefaktat

Toiminta-alue

Pohjois-Pohjanmaa

Hallinnoija ja toteuttajat

ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yksityisrahan osuus 20%.