Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi

Omistusjärjestelyiden esittelyä Pohjois-Karjalassa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 -31.12.2022

Viljapeltoleikattu 002

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hanke

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hankkeella kasvatetaan toteutuneiden sukupolven- ja omistajanvaihdosten määrää Pohjois-Karjalan alueella. Onnistuneen omistajanvaihdoksen lähtökohdat ovat avoin keskustelu ja pitkäjänteinen suunnittelu, millä saavutetaan kaikkien kannalta paras ratkaisu niin, että jatkajalla on mahdollisuudet kehittää ja investoida tilalle ilman kohtuutonta velkarasitetta ja luopujalla mahdollisuus jatkaa elämää turvatulla toimeentulolla. Kiireellä toteutettu omistajanvaihdos kasvattaa riskiä epäedullisiin ratkaisuihin.

Hanke tuo esille onnistuneita omistajanvaihdoksia todellisten tarinoiden muodossa. Tarinoissa kerrotaan omistajanvaihdoksista eri kokoluokan ja tuotantosuunnan tiloilla- kuinka omistajanvaihdos räätälöitiin heidän tarpeisiinsa sopivaksi. Tarinoiksi kirjoitetuilla prosessikuvauksilla kannustetaan maatiloja miettimään myös erilaisia ratkaisuja tilan tulevaisuuteen liittyen, vaikka jatkajaa omasta perheestä ei olisi tiedossa.

Perinteisen sukupolvenvaihdoksen rinnalle tarvitaan tulevaisuudessa enemmän muita omistajanvaihdosmalleja. Innokkaita nuoria etsii jatkuvasti omaa maatilaa myös Pohjois-Karjalan alueelta, jossa pellon hinta on muuta Suomea maltillisempaa. Hankkeessa kontaktoidaan kolmannen asteen maatalousoppilaitokset valtakunnallisesti, sekä toisen asteen oppilaitokset Pohjois-Karjalan alueelta. Opiskelijoiden ajatukset ja kysymykset huomioidaan pienryhmiä ja infotilaisuuksia suunnitellessa ja heille mahdollistetaan osallistuminen niihin etäyhteydellä. Vastaavasti viljelijöille suunnatussa tiedotuksessa kerrotaan asioista, jotka on otettava huomioon ulkopuoliselle myyntiä suunnitellessa.

Tiloilla, joilla perinteinen sukupolvenvaihdos on näköpiirissä tulevina vuosina, järjestetään kohdennettuja infotilaisuuksia ja pienryhmiä niin luopujille kuin jatkajille. Tilaisuuksissa käsitellään sukupolvenvaihdokseen liittyviä käytännön asioita aina alkukartoituksesta kauppakirjan allekirjoittamiseen. Uusille yrittäjille järjestetään pienryhmiä, joissa käsitellään käytännön johtamista ja tilan tulevaisuuden kehittämiseen liittyviä aiheita.

Hankkeen aikana haastatellaan kattava määrä tilallisia Pohjois-Karjalasta ja saadaan näin tietoa tilojen tulevaisuuden näkymistä. Hanke mahdollistaa yhden konsultointipäivän omistajanvaihdosta suunnitteleville tiloille.

Hankkeessa

  • järjestetään pienryhmiä, infotilaisuuksia ja webinaareja sekä tilanpitoa jatkaville, että ostoa, myyntiä tai vuokrausta suunnitteleville.
  • luodaan tarinoiksi muutettuja prosessikuvauksia onnistuneista erilaisista omistajavaihdoksista, joita tuodaan julki hankkeen tiedotuksessa, infotilaisuuksissa ja pienryhmissä.
  • haastatellaan kattava määrä Pohjois-Karjalan tiloja tulevaisuuden näkymistä.
  • aktivoidaan maatalousalan opiskelijoita valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti ja mahdollistetaan osallistuminen kohdennettuihin infotilaisuuksiin.
  • pyritään monipuolisella tiedotuksella löytämään ne ostajat, jotka eivät tällä hetkellä asu Pohjois-Karjalan alueella.
  • on mahdollista toteuttaa konsultointipäivä omistajanvaihdosta suunnittelevalle tai eri vaihtoehtoja puntaroivalle tilalle.
  • selvitetään viime vuosien toteutuneista tilakaupoista hyvät käytänteet onnistuneeseen omistajanvaihdokseen.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 -31.12.2022

Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Hankkeen hallinnoija ProAgria Itä-Suomi yhteistyössä Pielisen-Karjalan kehittämisyhtiö Oy Pikes, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja MTK Pohjois-Karjalan kanssa.
Hanketta rahoittavat lisäksi Pohjois-Karjalan alueen kunnat.

Lisätietoja:

ProAgria Itä-Suomi
Annika Lehtonen
Hankevastaava
annika.lehtonen@proagria.fi
p. 041 730 3345

PIKES Oy
Jukka Nevalainen
p. 0400 250 552
jukka.nevalainen@pikes.fi

Riveria
Pirjo Korhonen
p. 050 523 4262
pirjo.korhonen@riveria.fi

MTK Pohjois-Karjala
Jari Rouvinen
p. 0400 331 566
jari.rouvinen@mtk.fi