Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos

ProAgria Itä-Suomi

Omistusjärjestelyiden esittelyä Pohjois-Karjalassa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 -30.9.2023

Viljapeltoleikattu 002
Ely-keskus logo
Maatalousrahasto EU logo

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hanke

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hankkeella kasvatetaan toteutuneiden sukupolven- ja omistajanvaihdosten määrää Pohjois-Karjalan alueella. Onnistuneen omistajanvaihdoksen lähtökohdat ovat avoin keskustelu ja pitkäjänteinen suunnittelu, millä saavutetaan kaikkien kannalta paras ratkaisu niin, että jatkajalla on mahdollisuudet kehittää ja investoida tilalle ilman kohtuutonta velkarasitetta ja luopujalla mahdollisuus jatkaa elämää turvatulla toimeentulolla. Kiireellä toteutettu omistajanvaihdos kasvattaa riskiä epäedullisiin ratkaisuihin.

Hanke tuo esille onnistuneita omistajanvaihdoksia todellisten tarinoiden muodossa. Tarinoissa kerrotaan omistajanvaihdoksista eri kokoluokan ja tuotantosuunnan tiloilla- kuinka omistajanvaihdos räätälöitiin heidän tarpeisiinsa sopivaksi. Tarinoiksi kirjoitetuilla prosessikuvauksilla kannustetaan maatiloja miettimään myös erilaisia ratkaisuja tilan tulevaisuuteen liittyen, vaikka jatkajaa omasta perheestä ei olisi tiedossa.

Perinteisen sukupolvenvaihdoksen rinnalle tarvitaan tulevaisuudessa enemmän muita omistajanvaihdosmalleja. Innokkaita nuoria etsii jatkuvasti omaa maatilaa myös Pohjois-Karjalan alueelta, jossa pellon hinta on muuta Suomea maltillisempaa. Hankkeessa kontaktoidaan kolmannen asteen maatalousoppilaitokset valtakunnallisesti, sekä toisen asteen oppilaitokset Pohjois-Karjalan alueelta. Opiskelijoiden ajatukset ja kysymykset huomioidaan pienryhmiä ja infotilaisuuksia suunnitellessa ja heille mahdollistetaan osallistuminen niihin etäyhteydellä. Vastaavasti viljelijöille suunnatussa tiedotuksessa kerrotaan asioista, jotka on otettava huomioon ulkopuoliselle myyntiä suunnitellessa.

Tiloilla, joilla perinteinen sukupolvenvaihdos on näköpiirissä tulevina vuosina, järjestetään kohdennettuja infotilaisuuksia ja pienryhmiä niin luopujille kuin jatkajille. Tilaisuuksissa käsitellään sukupolvenvaihdokseen liittyviä käytännön asioita aina alkukartoituksesta kauppakirjan allekirjoittamiseen. Uusille yrittäjille järjestetään pienryhmiä, joissa käsitellään käytännön johtamista ja tilan tulevaisuuden kehittämiseen liittyviä aiheita.

Hankkeen aikana haastatellaan kattava määrä tilallisia Pohjois-Karjalasta ja saadaan näin tietoa tilojen tulevaisuuden näkymistä. Hanke mahdollistaa yhden konsultointipäivän omistajanvaihdosta suunnitteleville tiloille.

Hankkeen toiminta

  • järjestetään pienryhmiä, infotilaisuuksia ja webinaareja sekä tilanpitoa jatkaville, että ostoa, myyntiä tai vuokrausta suunnitteleville.
  • luodaan tarinoiksi muutettuja prosessikuvauksia onnistuneista erilaisista omistajavaihdoksista, joita tuodaan julki hankkeen tiedotuksessa, infotilaisuuksissa ja pienryhmissä.
  • haastatellaan kattava määrä Pohjois-Karjalan tiloja tulevaisuuden näkymistä.
  • aktivoidaan maatalousalan opiskelijoita valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti ja mahdollistetaan osallistuminen kohdennettuihin infotilaisuuksiin.
  • pyritään monipuolisella tiedotuksella löytämään ne ostajat, jotka eivät tällä hetkellä asu Pohjois-Karjalan alueella.
  • on mahdollista toteuttaa konsultointipäivä omistajanvaihdosta suunnittelevalle tai eri vaihtoehtoja puntaroivalle tilalle.
  • selvitetään viime vuosien toteutuneista tilakaupoista hyvät käytänteet onnistuneeseen omistajanvaihdokseen.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 -31.12.2022

Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Hankkeen hallinnoija ProAgria Itä-Suomi yhteistyössä Pielisen-Karjalan kehittämisyhtiö Oy Pikes, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja MTK Pohjois-Karjalan kanssa.
Hanketta rahoittavat lisäksi Pohjois-Karjalan alueen kunnat.

Lisätietoja:

ProAgria Itä-Suomi
Annika Lehtonen
Hankevastaava
annika.lehtonen@proagria.fi
p. 041 730 3345

PIKES Oy
Jukka Nevalainen
p. 0400 250 552
jukka.nevalainen@pikes.fi

Riveria
Pirjo Korhonen
p. 050 523 4262
pirjo.korhonen@riveria.fi

MTK Pohjois-Karjala
Jari Rouvinen
p. 0400 331 566
jari.rouvinen@mtk.fi

Logot

Muutto maalle?

Harkitsetko muuttoa väljemmille vesille maaseudun rauhaan, pienen tilakeskuksen ostoa tai tarvitsetko isomman pihapiirin harrastuksille?
Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hanke auttaa tilakaupoissa, joissa mukana on peltoa. Pohjois-Karjalan maaseudulta vapautuu ripotellen myyntiin pienehköjä maatilapihapiirejä, joissa talousrakennukset ja peltomäärä eivät sovellu enää nykymaatalouden harjoittamiseen, mutta toimisivat erinomaisesti esimerkiksi harraste-eläimien pitopaikkana, erikoiskasviviljelyssä tai pienenä marjaviljelmänä.

Tiesitkö, että ostaessasi maatilan jolla on aktiivinen tilatunnus, saat käyttöösi Neuvo2020-palvelun eli 15 000 euroa erilaiseen neuvontaan, kuten uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Tutustu Neuvon tarjontaan

ProAgria Itä-Suomella ja Maa- ja kotitalousnaisilla toimii monipuolisia hankkeita, joissa on vahva osaaminen erilaisista maaseudun liiketoiminnoista. Aina ei tarvitse tavoitella suurta, autamme myös pienemmissä haaveissa ja niiden toteuttamisessa.

Ota yhteyttä, jos sinulla on haave maaseutuasumisesta tai sivutoimisesta liiketoimintaideasta. Autamme mielellämme!

Annika Lehtonen
hankevastaava, Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hanke
ProAgria Itä-Suomi
041 730 3345
annika.lehtonen@proagria.fi

Ylä-Karjalan alue
Juho Luostarinen, PIKES Oy
040 128 9339
juho.luostarinen@pikes.fi

Webinaari-tallenteet

Hallittu luopuminen 26.5.2022

Sukupolvenvaihdos maatilalla -webinaari 2.3.2022

Päivän ohjelma

10.00 Tilaisuuden avaus, Annika Lehtonen, ProAgria Itä-Suomi
10.10 Sukupolvenvaihdoksen prosessi ja verotus, Matti Vornanen ja Leena Eskelinen, ProAgria Itä-Suomi
11.10 Nuoren viljelijän aloitustuki,
Mauri Räsänen, Pohjois-Karjalan Ely-Keskus
11.40 Tauko
11.55 Yrittäjäpuheenvuoro, kokemus maatilan sukupolvenvaihdoksesta, Tapani Martikainen, Navettakangas Oy
12.20 OmaSäästöpankki Oyj:n maatilarahoitus ja vakuudet, Tapani Turtio ja Jarno Paavola, OmaSäästöpankki Oyj
12.50 Maaseutupalveluiden tuki omistajanvaihdoksissa, Pertti Iivanainen, Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut
13.10 Keskustelua ja kysymyksiä
13.30 Tilaisuus päättyy

Maatilan osto vapailta markkinoilta 23.4.2021

0.00.00 Mistä myynnissä olevia maatiloja etsiä? Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hanke
Annika Lehtonen, ProAgria Itä-Suomi, Tarja Ojanne, Aktiivitilat-Facebook-ryhmän ylläpitäjä
0.20.32 Rahoituksen suunnittelu, Likwi, liiketoimintasuunnitelma ja prosessi
Marika Joensuu ja Joakim Pitkälä, ProAgria Itä-Suomi
Puheenvuoro nuoren viljelijän aloitustuesta
Mauri Räsänen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
1.34.38 Yrittäjäpuheenvuoro, kokemus maitotilan ostosta vapailta markkinoita
Jonna ja Jukka-Pekka Saari, Mäntysaaren tila
1.55.52 Laskelmien ja liiketoimintasuunnitelman merkitys pankin näkökulmasta sekä vakuudet
Henrik Nuuttila ja Jenni Honkanen, Nordea Agri & Forestry
2.44.18 Yrittäjäpuheenvuoro, kokemus maatilan ostosta ja matkailuelinkeinon kehittämisestä osaksi kokonaisuutta
Otto Makkonen, Vaahermäen tila
3.02.13 Myynnissä olevat maatilat Pohjois-Karjalassa
Juho Luostarinen, PIKES Oy ja Annika Lehtonen, ProAgria Itä-Suomi

Testamentti, edunvalvontavaltakirja ja avioehto maatalousyrityksessä 8.4.2021


Maatalousyhtymä osana sukupolvenvaihdosta 29.1.2021

0.00.00 Alkusanat, Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hanke, Annika Lehtonen
0.06.38 Maatalousyhtymä osana sukupolvenvaihdosta, Kyösti Laajalahti, ProAgria Itä-Suomi
1.22.52 Yrittäjäpuheenvuoro, kokemus vaiheittaisesta sukupolvenvaihdoksesta, Jari Puhakka, Liepalan tila
1.53.13 Vakuutukset, Asko Ikonen, Mela
2.29.42 ELY-keskuksen rahoitus maatalousyhtymässä, Mauri Räsänen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Maatilan yhtiöittäminen 21.1.2021

Alkusanat Annika Lehtonen, Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hanke
0.06.12 Maatilan yhtiöittäminen käytännössä, Juhani Paavilainen, ProAgria Itä-Suomi
1.16.21 Yrittäjäpuheenvuoro, Osmo Koponen, Pohjois-Karjalan Siemen Oy
1.38.44 ELY-rahoitus osakeyhtiössä, Mauri Räsänen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
2.05.18 Sosiaaliturva yhtiömuotoisessa maataloudessa, Asko Ikonen, Mela

Maatalousyhtymä osana sukupolvenvaihdosta 8.1.2021


Jos tilallasi ei ole jatkajaa 12.11.2020

0.06.28 Omistajanvaihdoksen prosessi ja verotus, Leena Eskelinen, ProAgria Itä-Suomi
1.01.41 Nuoren viljelijän aloitustuki, Mauri Räsänen, Pohjois-Karjalan Ely-keskus
1.30.45 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro, maitotilan myynti vapailla markkinoilla, Satu Tanskanen
2.10.49 Haaveena emolehmätila Pohjois-Karjalasta, Marisa Laasonen
2.26.28 Rahoitus ja vakuudet, Mari Kovero Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Sukupolvenvaihdos -infotilaisuus 11.11.2020


0:09:39 Sukupolvenvaihdoksen prosessi ja verotus, Kyösti Laajalahti, ProAgria Itä-Suomi
1:04:33 Nuoren viljelijän aloitustuki, Mauri Räsänen Pohjois-Karjalan Ely-Keskus
1:43:55 Yrittäjäpuheenvuoro, kokemus maatilan sukupolvenvaihdoksesta, Lari Poutiainen
2:06:36 Rahoitus ja vakuudet, Mari Kovero, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Sukupolvenvaihdos -infotilaisuus 28.10.2020

5:39 Sukupolvenvaihdosprosessi ja verotus, Seppo Kinnunen, ProAgria Itä-Suomi
55:53 Nuoren viljelijän aloitustuki, Mauri Räsänen, Pohjois-Karjalan Ely-keskus
1:43:21 Yrittäjäpuheenvuoro, Ville Puhakka, maitotilayrittäjä, maatalousyhtymästä polku sukupolvenvaihdokseen
2:12:06 Rahoitus ja vakuudet, Mari Kovero, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

28.8.2020 Maatalousalan info Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajille ( Opille) maatalousalan info. Riverian Niskalan auditorio oli lähes täysi turvavälit huomioiden (31 osallistujaa), lisäksi kuuntelijoita oli mukana etäyhteydellä. Opoille kerrottiin Pohjois-Karjalan maatalouden tilasta ja tärkeydestä elintarviketeollisuudelle, mitä maataloudelle kuuluu nyt ja millaisiin ammatteihin alan opiskelijat voivat työllistyä. Puhujina toimi MTK Pohjois-karjalan maaseutunuorten asiamies Vilma Kuosmanen, Valion elintarvike- ja laatuvastaava Tarja Loppi ja Pirjo Korhonen Riverialta. Lisäksi kuultiin kaksi nuoren tuottajan uratarinaa, maidontuottaja Ville Puhakan sekä Elli Ruutiaisen Ruutiaisen puutarhalta. Jäätelövankkureiden Teemu Virrantalo oli maistattamassa paikallista jäätelö sekä kertomassa tiensä yrittäjäksi. Osallistujille jaettiin lopuksi läksiäiskassit, jotka sisälsivät juustoja sekä Ruokaa!: kestävä maatalous ja ruoantuotanto -kirjan.

Yrittäjätarinat -videot

Pohjajärven tila, Nurmes

Tiaisten tila, Valtimo

Timolan luomutila, Verkkojoki

Jääskeläisen emolehmätila, Höljäkkä

Ikosen metsätila, Lipinlahti

Maatilan myyjille-Tilasta luopuminen, Tanskaset, Valtimo

Maatilan ostajille, Saaren lypsykarjatila, Verkkojoki

Sukupolvenvaihdoksella maatilanomistajaksi, Timosen luomutila, Valtimo

Omistajanvaihdos caseja

Tuomme tänne erilaisia omistajanvaohdos esimerkkejä ja kuvauksia miten prosessi eteni.

Maatalousyhtymästä polku sukupolvenvaihdokseen

Jatkaja löytyi tila ulkopuolelta

Pienryhmät

Hankkeen aikana toteutetaan eri teemoihin liittyviä pienryhmiä. Ryhmän kokoontumisia on n. 4-5 kpl ja ryhmän koko pidetään pienenä. jotta päästää mahdollisimman syvälle aiheeseen.
Pienryhmän aloituspäivässä sovitaan osallistujien kanssa seuraavat ajankohdat ja teemat.
Toistaiseksi pienryhmä toteutetaan etäyhteydellä lyhyinä tietoiskuina.