ÄlyNauta -hanke

ProAgria Keski-Pohjanmaa

Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa

Sieppaaa
ÄlyNauta - Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa -koulutushankkeen lähtökohtana on kotieläintilojen nopeasti muuttuva toimintaympäristö, kuten tuotannon kannattavuuden haasteet, yksikkökoon kasvu, lypsyrobottien yleistyminen, digitaalisuuden tuomat uudet mahdollisuudet ja yrittäjän ajanhallinnan tarpeet. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalousyrittäjät ja maatilojen työntekijät.
Hankkeen tavoitteena lisätä maatalousyrittäjien ja tilojen työntekijöiden osaamista ja tietoisuutta älykkäistä ja kestävistä kotieläintuotannon toimintamalleista ja sitä kautta parantaa tilojen kannattavuutta, eläinten hyvinvointia sekä yrittäjien ja työntekijöiden ajanhallintaa ja jaksamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on myös lisätä maatalousyrittäjien ja tilojen työntekijöiden digitaalisia taitoja sekä aktivoida yrittäjiä ottamaan käyttöön uusia ja hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä kotieläintuotannon digitaalisia sovelluksia ja työkaluja.
Hankkeen tavoitteisiin pyritään koulutuksilla, joissa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä: pienryhmät, pilottiryhmät, verkkotapaamiset, webinaarit, podcastit, seminaarit, opintomatkat ja nautatilan digipolku -tilaisuudet.
Hanke toimii Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Alavieskan, Kalajoen, Merijärven, Oulaisten, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnissa. Hankealueen maitotilat tuottivat vuonna 2018 noin 275 miljoonaa litraa maitoa, joka on noin 12 % koko maan maidontuotannosta. Hankealueen maatalouden myyntituloista noin 67 prosenttia tulee maidontuotannosta ja 16 prosenttia naudanlihantuotannosta.
Hankkeen hallinnoijana on Kpedu ja osatoteuttajana ProAgria Keski-Pohjanmaa. Maaseuturahaston lisäksi hanketta rahoittavat alueen meijerit.
Toiminta-aika: 1.8.2019 - 31.12.2022.
Yhteystiedot:
Maarit Kärki, maarit.karki@kpedu.fi, p. 040 8085 540
Anna-Riitta Leinonen, anna-riitta.leinonen@proagria.fi, p. 0400 168 647

Hankkeen kotisivut: ÄlyNauta