AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke

ProAgria Keski-Pohjanmaa

Hanke edistää uuden maatalousteknologian käyttöönottoa.

Agroateknoa
AgroTeknoa Jokilaaksoihin-hanke toimii Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Hankealue on Suomen merkittävimpiä kotieläintuotannon alueita.
Hanke edistää uuden maatalousteknologian käyttöönottoa sekä tuottaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia uusista koneista, laitteista ja tuotantomenetelmistä. Tavoitteena on parantaa maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen maatalousyrittäjät sekä maatalouskoneurakoitsijat. Hanke pyrkii omalta osaltaan auttamaan maataloustuottajia uuden tekniikan ja teknologian käyttöön otossa.
Hanke järjestää Oulun eteläisen ja Keski-Pohjanmaan alueen viljelijöille uusia koneita ja laitteita koekäyttöön sekä edistää myös uuden teknologian ja digitalisaation kehittämistä maatiloille ja maaseutuyrityksille. Hanke julkaisee käyttäjien kokemusten perusteella julkaisuja ja materiaalia joiden perusteella maatilat ja yrittäjät voivat tehdä omia havaintojaan ja päätöksiään omien hankintojen ja investointien tueksi.
Kolmivuotisen hankkeen tavoitteet ovat:
• Pelto- ja kasvustomittaukset:
Testataan saatavilla olevia mittareita ja antureita maassa ja kasvustoissa. Yhdistämällä näistä saatavaa tietoa esim. sääasemien tuottamaan dataan mahdollistetaan tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset viljelytoimenpiteet. Kasvuston analysointiin on olemassa mm. satelliitti- ja droonikuvat, traktoriin kiinnitettävät kamerat, käsikäyttöiset mittarit.
• Logistiikka:
Kotieläintiloilla siirrellään suuria lantamassoja. Hankkeessa esitellään erilaisia lannansiirtoratkaisuja sekä tehdään tapauskohtaisia vertailuja ja kustannuslaskelmia.
• Droonitekniikka:
Esitellään miehittämättömien kevyiden lentolaitteiden eli droonien hyödyntämismahdollisuuksia peltoviljelyssä.
• Automaattiohjaus:
Perehdytetään yrittäjiä automaattiohjauksen ja työkoneautomatiikan tuomiin mahdollisuuksiin peltotöissä. Testataan erilaisten ajo-opastuslaitteiden tarkkuutta ja käytettävyyttä.
• Navettateknologia:
Kehitetään navetan tilannekuvajärjestelmää, jonka avulla saadaan yhdellä silmäyksellä informaatiota esim. eläinten sijainnista, ruokailusta ja aktiivisuudesta. Testataan ja hankitaan käyttäjäkokemuksia lehmien kuntoluokkakamerasta.
Lisäksi hanke järjestää seminaareja ja testaustilaisuuksia sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla
Hanketta hallinnoi Nivalan kaupunki ja se toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja ProAgria Keski-Pohjanmaan yhteistyönä. Hankkeessa ovat mukana myös T&T Reinikainen sekä Lantmännen, Berner, Yara, Viestilehdet, Pohjolan Maito, ProAgria Oulu, Dikita, DeLaval sekä Effectio.
Hankkeen kotisivut: AgroTeknoa
Yhteystiedot:
Jari Vierimaa
Projektipäällikkö
AgroTeknoa Jokilaaksoihin
p. 040-3447 256
jari.t.vierimaa@nivala.fi
Hannu Tölli
Maaseutujohtaja
AgroTeknoa Jokilaaksoihin
p. 040-3447 255
hannu.tolli@nivala.fi