AGRISPIN Space for Agricultural Innovation

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin parempia tapoja edistää ja tukea maaseudun innovaatioita ja niiden saattamista loppuun.

Agrispin greenacres joint programme

Hankkeessa pyrittiin löytämään vastauksia siihen, miksi jokin innovaatio etenee tai mitkä asiat pysäyttävät innovaation etenemisen. Lue lisää hankkeesta EU:n Cordis-palvelussa.

Tarkoituksena oli oppia toisilta projektin toimijoilta ja löytää toimivia tapoja yhdessä. AgriSpin-projektin huomio kiinnittyi innovaatioiden katvealueisiin, eli niihin osa-alueisiin, joiden ei ajatella olevan innovaation kannalta kriittisiä, mutta jotka voivat kaataa koko projektin.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa oli mukana AgriSpin-hankkeessa. Hankkeessa on mukana 15 yhteistyökumppania 12 Euroopan maasta. Mukana oli tutkijoita, neuvojia ja asiantuntijoita.

AgriSpin-ryhmä vieraili ympäri Eurooppaa tutustuen eri innovaatiokohteisiin. Suomessa vieraillessa ryhmä tutustui kohteisiin, joissa innovaation keskiössä on viljelijä, joka on kehittänyt teknologiaa yhteistyössä yritysten ja ProAgrian kanssa.

Yhtenä ryhmän vierailukohteena toimi Keisalan tila Alavudella. Tilalle oli päätetty rakentaa uusi navetta ja tilalla päädyttiin käyttämään apuna asiantuntijapalveluita ProAgrialta. Navetan rakentamista varten ProAgria tarjosi investoinnin avuksi tukitiimin, johon kuului joukko asiantuntijoita suunnittelun, talouden ja rakentamisen alalta. Monipuolisen asiantuntijajoukon hyödyntäminen projektissa osoittautui joustavaksi ja hyväksi ratkaisuksi, sillä asiantuntijoiden avulla kaikkia investoinnin osa-alueita pystyttiin kartoittamaan kattavasti. Rakennusvaihe eteni nopeasti, sillä suunnitelmat oli tehty laajasti ja hyvin.

Tutustu hankkeen toimintaan ja tuloksiin:
Case -Keisalan navetanrakennusprojekti
www.agrispin.eu
YouTube
@agriSpin