Yrityskaupassa yhteinen tahtotila on tärkein

2 min lukuaika

Yritysblogi

Blogissa käsitellään yrityskauppaa ja liiketoiminnan ostoprosessia.

Kattely

Asiakas on tehnyt yrityskaupat ja ostanut osakeyhtiönsä nimiin suuremman osakeyhtiön liiketoiminnan. Ostettava yritys on toiminut pitkään ja on kannattava. Yritys on markkina-asemaltaan vahva, mutta suhdannealttiilla riskipitoisella toimialalla. Ostajan tavoitteena on hakea kasvua ja uudelleen suunnata osakeyhtiönsä liiketoimintaa.

Toimintaympäristön muutokset ja toimialan näkymät lisäävät riskejä. Talouslukujen pohjalta tehdyn arvonmäärityksen mukainen kauppahinta on korkea. Asiakkaalle se on liikaa ja rahoittajatkaan eivät siihen nykyolosuhteissa lähde. Ehdot ovat kiristyneet rahoitusmarkkinoilla ja oman pääoman vaade on kasvanut.

Taloussuunnitelmia tehdään useita eri versioita ja vaihtoehtoja tarkastellaan sekä ostajan että myyjän kanssa. Ratkaisua haetaan yhdessä. Asiakas päätyy liiketoimintakauppaan, joka sisältää konekantaa ja aineettomia oikeuksia. Vuokrasopimus turvaa taustalla liiketoimintaa. Sopimuksia neuvotellaan liiketoimintaa jatkavan nimiin.

Asiakas, eli ostajakandidaatti ja myyjä sopivat tapaamisen Maa- ja kotitalousnaisten/ProAgrian yritysasiantuntija Soili Hypénin kanssa ja mukana asiantuntijatukena on myös lakimies. Tapaamisessa käydään läpi taustat, ostajan valmiudet, myyjän odotukset, myynnin kohteena olevan yrityksen talous, arvon määritykseen liittyvät asiat sekä juridista puolta. Tapaamisesta tehdään yhteenveto ja sekä ostaja että myyjä saavat työlistan selvitettävistä ja ratkaistavista asioista. Yritysasiantuntija koostaa asiakkaan kanssa liiketoiminta- ja taloussuunnitelman toimintaa jatkavalle yhtiölle. Prosessissa ovat mukana myös molempien osapuolten tilitoimistot sekä tilintarkastaja.

Rahoitusneuvotteluissa selkiytyvät pankin ja Finnveran ehdot. Taloussuunnitelma päivitetään rahoittajien sekä yrityskaupan osapuolten sopimien kaupan ehtojen mukaiseksi. Tilitoimiston toimesta laaditaan luonnoskauppakirja. Suunnitelmat lähetetään rahoittajille rahoituspäätöksiä varten.

Yrityskauppa toteutuu liiketoimintakauppana. Rahoituspohjana pankkilaina, Finnveran takaus sekä ostajan sijoittama oma pääoma. Vakuuksien lisäksi vakuutusturvaa vahvistetaan.

Edellä kerrotun yrityskaupan kohdalla ratkaisevia asioita olivat yhteisen näkemyksen löytyminen, ostajan ja myyjän yhteistyön jatkuminen sekä jatkajan tukeminen liiketoiminnan haltuunotossa.

Omistajanvaihdos on monen tekijän summa ja usein pitkäkestoinen vääntö. Sen maaliin saaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa ja halua kompromisseihin. Omistajanvaihdoksen edellytyksiä ja hintalappua punnittaessa tarkastellaan muun muassa liiketoimintaa, taloutta, asiakkaita, markkinariskejä, sopimusturvaa ja toimialan näkymiä. Prosessi vaatii osaavan tiimin, jolla on riittävää asiantuntemusta sekä ostajan että myyjän sparraamiseen.

Jotta maaseutuyritykset löytävät kaivattuja jatkajia, tarvitaan aktiivisuutta ja avoimuutta. Alkavalle yrittäjälle omistajanvaihdos tarjoaa valmiimman väylän yrittäjyyteen. Toimivalle yritykselle se on nopein tapa kasvaa ja laajentua. Arvokasta elämäntyötä ja elinvoimaisia yrityksiä maaseudulla on paljon.

Kannattaa pitää silmät auki!