Lampaat laitumella hoitavat maisemaa ja pitävät yllä monimuotoisuutta

2 min lukuaika

Uhanalainen luonto

Lammas laitumella hoitaa ympäristöä ja ylläpitää maiseman monimuotoisuutta.

Lammas laitumella hoitaa ympäristöä ja ylläpitää maiseman monimuotoisuutta. Loistavana laiduneläimenä lammas raivaa pusikoita, avartaen maisemaa ja niittää luonnollisella tavalla heinikot, samalla laiduntavat eläimet lisäävät maiseman monimuotoisuutta. Onko mieltä hivelevämpää näkyä, kuin laiduntavat eläimet kauniissa ympäristössä!

Aikuiset sopivia laiduntajia

Laidunnus ei aina ole win-win tilanne. Alueet kartoitetaan ja pyritään löytämään sopivat eläimet. Lampaiden kannalta aikuiset eläimet ovat sopivimpia laiduntajia. Kasvaville karitsoille alkukesän perinnebiotooppi voi tarjota riittävän vahvan ravinnon, mutta kesän edetessä, laidun vähenee ja sen ravinnepitoisuudet vastaavat parhaiten aikuisten eläinten tarvetta. Laidunalueita suunnitellessa tulee huomioida eläinten määrä suhteessa laiduntuottoon, aitaukset ja vesihuolto. Eläinten tarkkailu ja niiden hyvinvoinnin seuranta ovat osa laidunnusta. Laidunnus ei siis ole ”viedään keväällä ja haetaan syksyllä”. Vaatii hyvää suunnittelua ja toteutusta, että laidunalueista hyötyvät kaikki -luonto ja eläimet. Monet kohteet vaativat eläinten lisäksi myös ihmistyötä; umpeen kasvaneilla alueilla lampaat hoitavat alkuraivauksen, että ihmisen on helpompi kaataa pusikoita ja puita.

Laidunnuksesta hyötyvät kaikki

Parhaimmillaan laidunnuksesta hyötyvät kaikki; eläimet, ihmiset ja arvokas maisema. Hyvät käytänteet laidunnuksessa edistävät laidunnuksen onnistumista ja eläinten hyvinvointia. Maiseman monimuotoisuuden hoito ja ylläpito on tärkeää myös ihmisten kannalta, onhan luonnolla tutkitusti ihmisen hyvinvointia parantava vaikutus.

Ähtärissä asian äärellä

Toukokuulla Tuomarniemellä, Ähtärissä pidetyssä kulttuuriympäristöpäivässä mukana oli myös paikallinen lampuri. Mahdollinen laidunalue katsottiin läpi ja keskusteltiin laidunnuksen mahdollisuuksista. Esille nousi tärkeitä kysymyksiä; Millaiset aidat ovat turvalliset lampaille? Kuka huolehtii päivittäisen tarkkailun? Millä seurataan laitumen riittävyys? Kuljetus? Vakuutukset? Vastuut ja velvollisuudet? Sääsuojat ja kivennäisten saannin varmistaminen? Jne.

Laidunnukseen liittyy paljon suunnittelua, taustatyötä ja käytännön työtä itse toteutukseen. Tuomarniemen tapahtumassa nousi esiin paljon kysymyksiä ja löytyi vastauksia. Toiveikkaana odottelemme alueelle ahkeria maisemanhoitajia ruohoa rouskuttamaan. Paikkana Tuomarniemi on kaunis ja lampaat toisivat mahtavan lisän siihen ympäristöön. UHMA-hankkeessa edistetään arvokkaan maatalousluonnon hoitoa ja säilymistä. Kohteisiin pyritään löytämään sopivat keinot, lammas on yksi niistä.

Nautitaan kesästä, arvokkaasta ympäristöstä ja laiduntavista eläimistä!

Sini Sillanpää, lammasasiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa