Tummuuko Juojärvi?

2 min lukuaika

Juojärveltä on tullut parin viime vuoden aikana huolestuneilta ihmisiltä viestiä veden tilan heikkenemisestä. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke tekivät kyselyn Juojärven tilasta syyskuun ajaksi järven ympärillä oleviin kuntiin ja kyliin. Kyselyä levitettiin verkostojen kautta Tuusniemellä, Outokummussa, Heinävedellä ja Liperissä. Kyselyyn tuli lähes 150 vastausta, joista suurimmassa osassa tuotiin esille huolia, kuten veden tummuminen ja rantojen rehevöityminen.

Juojarvi hiekkaranta 20220728 123452
Juojärven hiekkarantaa

Kyselyn tuloksia esiteltiin Tummuuko Juojärvi- yleisötilaisuudessa Tuusniemellä 10.10. Tilaisuudessa Päivi Jokinen KAIPO-verkkohankkeesta esitteli Juojärven tilaan liittyvän kyselyn tuloksia, Veli-Matti Vallinkoski Pohjois-Savon Ely-keskuksesta Juojärven ekologisen tilan arvioimisesta ja vesien tummumisesta, Paula Mononen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Juojärven vedenkorkeudesta ja säännöstelystä sekä Jukka Koski-Vähälä Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksestä Juojärven veden laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Vaikka Juojärven ekologinen tila on kokonaisuudessaan erinomainen, on lahtialueilla ja rannoilla havaittu runsaasti ongelmia mm. veden tummumisessa ja levien runsastumisessa. Selkävedet ovat erilaisessa tilassa kuin lahtialueet ja monet ranta-alueet.

Valuma-alueelta tulevaa kuormitusta pitää saada vähennettyä. Tämä edellyttää vesien viivyttämistä matkalla järveen, jolloin tulvahuiput tasaantuvat ojissa eikä kiintoainesta päädy mukaan. Ilmastonmuutos pitkine sadejaksoineen tuo oman haasteensa vesien määrän hallintaan. Veli-Matti Vallinkoski toi esille valuma-alueen maankäytön suunnittelun tulevaisuudessa: “Mitä kevyempää ja luonnonmukaisempaa maankäyttöä valuma-alueella, sen parempi.” Jukka Koski-Vähälä korosti, että vaikka Tuusniemen lähialueen vedenlaatu on tutkimusten mukaan parantunut, humuspitoisuus on noussut. “Erityisesti veden pidättämisen lisääminen on olennaista ja lähivaluma-alueiden merkitys erityisesti lahtialueiden tilaan pitää selvittää”.

Yhteistyötä jatketaan asian parissa ja pohditaan seuraavaa askelta Juojärven hyväksi.

Veli-Matti Vallinkoski Juojärvi-tilaisuudessa
Veli-Matti Vallinkoski esittelee järven ekologisen tilan arviointia