Pienryhmätoiminta siivitti nurmikisan voittoon

2 min lukuaika

Ruohonjuurella

Nurmikisan voitto Kainuuseen!

Kainuun nurmiryhmäläisiä vaaramaisemissa

Hyvälaatuinen nurmi on hyvälaatuisen säilörehun kulmakivi. Säilörehu on rehustuksen tärkein komponentti ja sen tuotantoa pyritään edistämään monin eri tavoin Kainuun haasteellisissakin olosuhteissa. Kainuun nurmiala on tällä hetkellä n. 18500 ha ja koko viljelyala on n. 27500 ha.

ProAgria Kainuu markkinoi tiloille nurmineuvontaa sekä palveluina että hankkeiden toimesta.

Nurmen pienryhmätoiminta on ollut erityisen suosittua.

Pienryhmissä innokkaat ryhmäläiset jakavat omia käytännön neuvoja ja vinkkejä keskenään mm. nurmenviljelystä. Vankka asiantuntijuus viljelijöiden kesken tulee ryhmissä esille hyvin. Tämä auttaa asiantuntijoitakin kehittymään mm. käytännön toteutuksissa ja tilatyöskentelyssä.

Laidunyhdistys ry:n säätiö luovuttaa vuosittain valtakunnallisen nurmipalkinnon. Laidunsäätiön tehtävänä on tukea laiduntalouden ja muun nurmiviljelyn sekä nurmirehujen käytön edistämistä ja kehittämistä Suomessa. Nurmipalkinto annetaan vuosittain tilalle, jossa nurmituotannon kokonaisuus on hyvin hallinnassa ja jossa näkyy mm. kehittämismyönteinen asenne.

Tänä vuonna kisassa oli Kainuusta mukana Viitalan Maitotila Sotkamosta. Viljelijä Ari Korhonen on ollut mukana pienryhmätoiminnassa ja Kainuun nurmiryhmässä. Hän on kehittänyt toimintaansa aktiivisesti viime vuosien aikana. Pienryhmätoiminta Arin osalta jatkuu edelleen.

Sateinen sää ei haittaa …

Pohditaan kasvivalintoja

Pienryhmätoiminnalla pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen ryhmäläisten kesken ja havainnot perustuvatkin ihan oikeaan käytännön tekemiseen.

Hanke jonka alla nurmiryhmät ovat toimineet, sai jatkoa kakkososan muodossa. Tämän tiimoilta onkin luotu nurmiryhmiä nyt kaksi alkavaa uutta ryhmää, ” Maan kasvukunto” ja ”Säilörehun korjuu ja säilöntä”. Uudet ryhmät aloittavat nyt loppuvuoden 2017 aikana.

Tarkoitus onkin ryhmissä ja niiden aiheissa kiinnittää enemmän huomioita tarkemmin johonkin tiettyyn osa-alueeseen, kuten maan kasvukunnon asioihin tai miten vaikutetaan säilörehun koostumukseen tai laatuun.

Säilörehun koostumusten vertailuja aistinvaraisten havaintojen ja analyysitulosten avulla

Usein panostetaan tuotannossa tuotantopanokset ja ajatuksetkin siihen maan pinnan päällä tapahtuvaan toimintaan. Tiedetäänkö maaperän todellinen kunto, osataanko sitä korjata, tai viedä oikeilla toimilla parempaan suuntaan?

Pienryhmissä yhdessä pohtimalla, esim. kasvivalintojen vaikutuksesta maaperän kunnostukseen tai saatuihin lannoitushyötyihin, voidaan saada toimivia vinkkejä ja neuvoja omien tilojen havainnoista.

Juuristohavaintoja tehdään porukalla

Ryhmäläiset itse toimivat ns. ”asiantuntijoina” kokoontumisilla. Ryhmän vetäjän rooli jääkin hyvin vähäiseksi, mutta sitäkin tärkeämmäksi tehtävänään välittää ja ohjata tietoa.

Tekstin kirjoitti voittajatilan nurmiasiantuntija Maarit Partanen/ProAgria Kainuu

Ari on mukana Sotkamon nurmiryhmässä, jonka ohjaajina toimivat Maarit Partanen ja Anu Ellä/ProAgria Länsi-Suomi