Nurmiseoksia hyvällä porukalla

2 min lukuaika

Ruohonjuurella

Nurmiasiantuntijoiden ajankohtaispäivillä olivat siementoimittajat mukana ideoimassa.

Nurmi1

Nurmituotannon ajankohtaispäivät kokosi ProAgrian asiantuntijoita yhteen eri puolilta Suomea. Ajankohtaisia nurmipohdintoja rikastuttivat myös sidosryhmien henkilöt Valiolta, Viljelijän Berneriltä, Tilasiemeneltä, Naturcomilta, Raisioagrolta, Hankkijalta, K-maataloudelta, Peltosiemeneltä ja Borealilta. Pääpainona päivien aikana oli erilaiset siemenseokset ja nurmituotannon talous. Myös ravinteiden merkityksestä eri kasvilajien näkökulmasta keskusteltiin.

Eri eläinryhmien (lypsylehmät, hiehot ja ummikot, lampaat, lihanaudat, emolehmät, hevoset) rehutarpeet puhuttivat paljon, ja siementoimittajien ständeilla näistä päästiin keskustelemaan laji- ja lajiketasolla tarkemmin. Uudet lajikkeet, ja jo tilatasoilla käytössä olevat, toimivat siemenseokset eri toimittajilta kiinnostivat ja loi runsaasti puheensorinaa. Keskustelua virisi paitsi nurmikasveista, myös yksivuotiseen säilörehun soveltuvista vaihtoehdoista.

Nurmiryhmistä saimme terveiset viljelijöiltä siementoimittajille ja sen pohjalta kävimme monipuolista keskustelua, miten voisimme parantaa hyvän nurmisiemenseoksen matkaa siementuottajalta viljelijän kylvökoneelle.

Toisena nurmipäivänä paneuduimme valkuaisomavaraisuuteen, tuotannon kustannustehokkuuteen, ja ennen kaikkea laatuun. Onnistuminen rehutuotannossa jättää yrittäjälle euroja taskuun, kun omavaraisempi ruokinta tulee edullisemmaksi.

Säilörehutuotantokustannuksen pilkkominen eri kustannuseriin ja niiden vaihteluväleihin aiheutti alkuun pään raapimista salissa, mutta lopulta tuotantokustannuksen analysoiminen alkoi tuntua luontevalta, ja erilaiset säilörehuprosessin strategisten muutosten vaikutukset kustannustasolla selkenivät. Säilörehuketjun hahmottaminen ja kriittinen arviointi voi auttaa löytämään pieniä parannuskohteita, joilla saadaan aikaan sujuvuutta ja säästöä tekemiseen.

Nurmipäivät saivat salin täydeltä kiitosta; näillä pohdinnoin kohti uutta kasvukautta!

Kirjoittaja: Anna-Maria Kokkonen, ProAgria Etelä-Savo

Kuvat: Anu Ellä