Kuulumiset Älyrehu-hankkeesta

2 min lukuaika

Ruohonjuurella

Älyrehu-hankkeessa on kesän aikana saatu mielenkiintoisia tuloksia.

X nir laite ruohonjuurella blogi alyrehu hanke

Älyrehu-hankkeessa on kesän aikana saatu mielenkiintoisia tuloksia. Kesän aikana olen tehnyt mittauksia koelohkoilla ennen rehuntekoa ja myös sen jälkeen. Tässä tekstissä käsitellään muutamia yhteenvetoja saaduista tuloksista. Muut tulokset, kuten käsikäyttöisen NIR-kameranseurantatulokset, julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin. Kuivasta ja kuumasta kesästä huolimatta, Kainuussa sadot eivät ole kärsineet niin paljon kuin eteläisessä Suomessa. Pellon kasvukunnolla, kasvivalinnoilla sekä kasvuston tiheyksillä on ollut näkyvä merkitys tänä kesänä. Hyvässä kasvukunnossa olevat tiheä kasvustoiset pellot ovat menestyneet tänä kesänä, vaikka vettä on saatu vain vähän. Myös turvemaiden kasvustot ovat menestyneet, kun ei ole ollut liian märkää ja maa on kantanut koneita paremmin kuin menneinä kesinä, jolloin vettä on satanut paljon.

Hankkeen mittauksien ohella on hyödynnetty Valion Artturi –rehunäytepalvelua. Palvelun avulla on saatu tarkempia tietoja rehun sisältämistä ruokinnallisista arvoista. Lohkokohtaiset D-arvot ovat antaneet hyödyllistä tietoa sadonkorjuun ajoitusta määritettäessä. Ensimmäisen sadon D-arvot pysyivät pitkään korkeina kuivasta kesästä johtuen. D-arvon ennusteet ovat näyttäneet hyvin erilaisia lukemia verrattuna korjuuaikanäytteistä mitattuihin arvoihin, joten korjuuaikanäytteen ottaminen kannattaa; mikäli olisi toimittu vain ennusteen mukaan, sadonkorjuun ajankohta olisi ollut huomattavasti aikaisemmin kuin lohkokohtaisten D-arvojen mukaan katsottuna. Kuvaajissa 1-3 ensimmäisen sadonkorjuun ajankohta on merkitty pystyviivalla. Kyseisillä lohkoilla sadonkorjuuta olisi voitu D-arvon mukaan odottaa vielä muutamia päiviä. Se olisi saattanut nostaa rehunmäärää ja D-arvo olisi vielä ollut hyvä.

Kuvaaja 1. Lohkot 1 & 2, seosnurmia (1.sato)

Kuvaaja 2. Lohkot 3 & 4, timotei-ruokonata (1.sato)

Kuvaaja 3. Lohkot 5 & 6, apilapitoisia nurmia (1.sato)

D-arvoennustepalveluita on saatavilla verkosta 1. sadolle. Luke ylläpitää karpe.fi –sivustolta löytyvää D-arvon ennustelaskuria ja Mtechin sivulta löytyy päiväkohtainen D-arvoennuste. Lisäksi Mtech tarjoaa maksullista WisuEnnustetta. WisuEnnuste antaa tilan koordinaattien avulla kohdistetun D-arvoennusteen jokaiselle lohkolle erikseen. Lisäksi WisuEnnusteeseen kuuluu kasvitautiriskin määritys, viljojen kasvuaste ja korjuuaikaennuste. Palveluun voi asettaa hälytyksen mahdollisista riskeistä.

Tein kesän aikana rehunäytteistä myös kasvilajianalyysejä. Timotein osuus on hieman laskenut toisen sadon kasvukauden aikana. Rikkakasveja näkyi kasvustossa paikoitellen enemmän toisen sadon aikaan. Lohkoilla, joilla on ollut apilapitoinen nurmi, heinät ovat jääneet huomattavasti apilaa heikommiksi toisessa sadossa. Apilan syvien juurien ansiosta sen on mahdollista käyttää syvemmällä maassa olevia ravinteita ja kosteutta paremmin hyödykseen. Kuvaajiin on merkitty mustilla viivoilla ensimmäisen ja toisen rehunteon ajoittuminen.

Kuvaaja 4. Kasvilajisuhteet, lohko 4. Kasvilajit: Timotei-ruokonata

Kuvaaja 5. Kasvilajisuhteet, lohko 5. Kasvilajit: Timotei, ruokonata, valko- ja puna-apila

Kirjoittaja
Viivi Turunen
Älyrehu-hanke
ProAgria Kainuu