Kasvukausi on pidentynyt Kainuussa

2 min lukuaika

Ruohonjuurella

Muutos on mahdollistanut satoisampien lajikkeiden ja jopa uusien kasvilajien kokeilua alueella.

Mattipartanen a

Keskimääräinen kasvukauden pituus on jatkunut Kainuussa MTT:n Sotkamon toimipaikan (Nyk. Luke) kirjausten mukaan selvästi. Tilastoja on vuodesta 1998 alkaen. Kun koko tilastointijakson alkupuoliskon (1988 – 2000) keskimääräinen kasvukauden pituus oli 154 vrk (vaihteluväli 137 – 186 vrk), oli se jälkimmäisellä puoliskolla 2001 - 2013 keskimäärin 159 vrk (vaihteluväli 144 - 179 vrk).

Myös tehoisan lämpösumman muutos on ollut merkittävä. Kun tilastointijakson ensimmäisen puolikkaan keskimääräinen lämpösumma oli 1043 astetta, oli se jälkimmäisellä puoliskolla 1160 astetta.

Tehoisaa lämpösummaa alkaa kertymään, kun pelloilta ovat lumet sulaneet ja kun vuorokauden keskilämpötila kohoaa pysyvästi yli + 5 asteen. Syksyllä lämpösummaa kertyy siihen saakka, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi alle + 5 asteen.

Sekä kasvukauden pituuden että lämpösumman muutoksella on ollut merkitystä Kainuun kasvinviljelyyn. Muutos on mahdollistanut satoisampien lajikkeiden ja jopa uusien kasvilajien kokeilua alueella. Suoraviivaisesti vaikutus ei kuitenkaan tule ilmi. Sääolot viivästyttävät usein kevätkylvöjä ja vastaavasti syksyllä vaikeat korjuuolot voivat vaikeuttaa koko kasvukauden potentiaalin hyödyntämistä. Myös huomattava vuosittainen kasvukauden pituuden ja lämpösummakertymän vaihtelu vaikeuttavat viljelyn suunnittelua ja toteutusta.

Kainuussa viljeltävät kasvit hyödyntävät tehokkaasti pitkän päivän sekä jatkuneen kasvukauden. Peltojen märkyys keväällä ja korjuuolosuhteiden suuret vaihtelut syksyllä kuitenkin usein vaikeuttavat koko kasvukauden lämpösummapotentiaalin hyödyntämistä.

Matti Partanen

erityisasiantuntija, kasvinviljely

ProAgria Kainuu