Tarua vai totta? Voiko hiehot siementää 14 kuukauden ikäisinä

1 min lukuaika

Huippuosaajat

Tuotosseurantatuloksista käy ilmi, että siemennykset aloitetaan liian myöhään.

Mittaus