Vuosi isännyyttä ja komeita tuloksia

3 min lukuaika

Referenssit

Kun maidontuotannossa keskittyy oleelliseen, syntyy huikeaa jälkeä

20190125 06

Kun maidontuotannossa keskittyy oleelliseen, syntyy huikeaa jälkeä. Joonas Tohnista tuli vuosi sitten tilan isäntä. Ensimmäisen 12kk keskituotos nousi uudelle tuhatluvulle (12798 – 511- 4,00- 435- 3,40). Nuori mies on tyypillinen maatalon kasvatti, nuorempana kiinnostivat tekniikka ja koneet, lukion jälkeen kutsuivat maatalousteknologian opinnot Helsingissä, Viikissä. Valmistumisen jälkeen maidontuotannon kehittäminen koukutti ’koukutti’ miehen. - Lypsyrobotti tuottaa monipuolista tietoa, reaaliaikaisesti, sen tuottamien tietojen, raporttien ja tunnuslukujen seuraaminen on kiinnostavaa ja kuuluu päivittäisiin rutiineihin. Tiedoissa tapahtuviin muutoksiin on reagoitava heti, kertoo Joonas.

Mitä on keskituotoksen takana

Hyvän tuotoksen takana on eläinaines, jossa karjaa on jalostettu yksilöllisen edistymisen kautta, utarerakennetta ja kokonaisrakennetta painottaen. Utarerakenne ja lypsettävyys ovat olleet erityisesti seurannan alla

– Yksilöitä tarkastellaan kerran vuodessa jalostusneuvojan kanssa ja tilan oma typpisäiliö täytetään sen mukaisesti, kertoo Joonas.

- Olen siementänyt eläimet itse vuodesta 2017 lähtien. Omasiemennys on lisännyt mielenkiintoa eläinyksilöihin vielä ennestään. Tilasiemennykseen siirtymiseen vaikutti myös halu siemennyksen ajankohdan tarkentamisesta sekä kustannuksien vähentämisestä. Joonaksen tavoitteena on, että eläimet tuottavat maitonsa helposti, ei mitenkään väkisin yrittämällä. Optimointi on jatkuvaa

Tilalla on ruokittu seoksella jo vuodesta 1997, käytössä olevan pihaton valmistumista alkaen. Ruokinta toteutetaan mahdollisimman tarkasti lasketun reseptin mukaisesti.

-Säilörehusta lähtee analyysi aina rehuerän vaihtuessa, näytteitä pyritään ottamaan noin 1 kk välein, lisänäyte lähtee helposti myös tilanteessa, jossa tuntuu että jotain puuttuu’.

’Rehunäytteen lähettäminen maitoautossa käy helposti. Muutaman päivän viiveellä analyysistä saa kuiva-aineen lisäksi muutakin tarpeellista tietoa, kertoo Joonas.

Kuukausittain, yleensä mittalypsyn jälkeen, tehdään ruokinta-asiantuntijan kanssa analysointi viimeisistä tuloksista. Nykyisellä teknologialla on mahdollista tarkastella päivittäisiä tuotoslukuja suoraan robotilta ja vaihtaa niistä ajatuksia. Tarvittaessa tehtävillä päivälaskelmilla saadaan tuntuma käytössä olevien rehujen tuotantovaikutuksesta. Tehtyjen havaintojen perusteella pohditaan eri vaihtoehtoja ja tehdään tarpeelliset hienosäädöt ruokintaan. Optimointi on jatkuvaa.

Panostus laatuun

Onnistuneen ruokinnan taustalla on säilörehun laatuun panostaminen ja siinä onnistuminen. Säilörehu korjataan osakeyhtiö pohjaisen yhteistyön avulla. Tavoite on kaksi pääsatoa, kolmannen sadon korjuusta päätetään lohkoittain, vuosittain, ensimmäisen ja toisen korjuun määrän perusteella.

- Säilörehun laatuun pyritään satsaamaan – joskin siinä on useita muuttujia, joihin ei viljelijä voi kuitenkaan vaikuttaa’. Rehun laadun perusteella tapahtuva täydentäminen/optimointi vaatii tarkempaa vaihtoehtojen analysointia ja arviointia - siihen ruokinnan asiantuntijat antavat merkittävän panoksen. Eri tiloilta keräämällään kokemuksella he auttavat analysoimaan ja valitsemaan erilaisten täydennysvaihtoehtojen välillä’ Joonas perustelee.

Miten tähän on päästy?

Joonas Tohni käyttää tehokkaasti ProAgrian palveluja. Niin viljelysuunnitelmien teettäminen, tukien hakeminen kuin ruokinnan suunnittelun teettäminen asiantuntijalla tuovat melkoisesti ajansäästöä vuosikierrossa toistuviin, mutta ei jokapäiväisiin tehtäviin. Ajansäästön lisäksi ammattilaisten käyttäminen tuo myös varmuutta toimintoihin.

-Asiantuntijoiden kanssa käytävissä keskusteluissa syntyy parhaiten tulosta, kun parannusta vaativat asiat sanotaan suoraan. Avoin vuorovaikutus ja vuosia jatkuva yhteistyö tutuiksi tulleiden asiantuntijoiden kanssa on palkitsevaa, etenkin ruokinnansuunnittelussa se on osoittautunut merkittäväksi’, tiivistää Joonas.

Viljelysuunnittelussa asiantuntijalta saa tietoa uusista lajikkeista, koetuloksista, siemen- ja lannoitemääristä ja saa hyviä ajatuksia esimerkiksi kasvinsuojelutoimenpiteisiin. Nimenomaan tukiasioiden hoitaminen asiantuntijan kanssa antaa varmuutta- ei tarvitse stressata onko huomioinut mahdolliset muutokset tai onko rekisteröinyt kaikki tuen saannin mahdollisuudet. Turvallisuuden tunnetta lisää myös ProAgrian vastuuvakuutus, perustelee Joonas.

TILAN TIEDOT

Tilan isäntä: Joonas Tohni

Sijainti: Lehtimäki, Alajärvi

Eläinmäärä: Lehmät 65, Nuorkarja 55, Lihanaudat 180

Viljeltävä pinta-ala: 192ha