Vuoden eteläpohjalainen maisemateko

1 min lukuaika

Vuoden maisemateon 2023 tekijäksi Etelä-Pohjanmaalla valittiin Myllymäenluoman Moskuan alueen kuivatushanke Kauhavan Alahärmästä. Voittaja kilpailee myös valtakunnallisesta Vuoden maisemateko -tittelistä, joka myönnetään joulukuussa.

Vuoden maisemateko 2023x
Vuoden maisematekona 2023 palkittiin Myllymäenluoman Moskuan alueen kuivatushanke. Palkintoa olivat noutamassa Paavo Tyni (kuvassa oikealla) ja Väinö Haapamäki.

Kuivatushankkeen tavoitteena on ollut vesiensuojelu ja sen edistämiseksi luoman varteen on perustettu useita laskeutusaltaita kiintoaineiden ja ravinteiden pidätystä varten. Hankkeella lisäksi parannetaan taimenien elinolosuhteita perustamalla kalaportaita kutupaikoille nousun varmistamiseksi. Valittu maisemateko erottui edukseen monihyötyisenä, mutta myös erityisesti vesiensuojelullisesti merkittävänä ja laajamittaisena hankkeena. Hankkeella on lisäksi ympäristökasvatuksellista arvoa toimien hyvänä oppimisympäristönä.

Uudistunut luoma

Hankkeella on uudistettu Myllymäenluomaa yhteensä 42 km:n verran ja noin 10 ha:n alueella. Toimijoina hankkeessa on ollut pääasiassa hoitokunta, joka myös vastaa jatkossa kohteen jatkohoidosta. Hankkeen toteutuksessa on ollut mukana myös urakoitsija, rahoittaja, valvoja sekä kirjanpitäjä. Hankealue sijoittuu 95 eri maanomistajan maille. Hanketta on rahoitettu sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen että maanomistajien tahoilta.

Luontotekoja

Tämän vuotinen maisematekokilpailu järjestetään osana MKN Maiseman kolmevuotista Luontotekoja-kampanjaa. Kampanjalla halutaan korostaa, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan meidän kaikkien
panosta.

Onnittelumme!