Vastuunjakoa ja viikkosuunnittelua

2 min lukuaika

Referenssit

Työntekijä palkattiin jotta saadaan työkuormitusta jaettua ja aikaa itselle ja perheelle enemmän.

Anne ja Matti Setälä haluavat saada yritykseensä motivoituneita työntekijöitä sekä tarjota kannustavaa ja motivoivaa työtä.

Henkilöstöjohtaminen tarkoittaa Kantolan tilan arjessa vastuunjakoa ja viikkosuunnittelua. Se on myös kannustusta, motivointia ja innostamista.

Henkilöstöjohtaminen – lyhennettynä HR – saattaa antaa mielikuvan suuresta yrityksestä, jolla on kymmeniä työntekijöitä. Se voi tuntua asialta, joka sisältää vain lakisääteisiä asioita, palkan maksua tai työterveyshuollon järjestämistä.

– Termi tarkoittaa toki näitäkin, mutta käytännössä se sisältää myös esimerkiksi rekrytoinnin, perehdytyksen, työsuunnittelun, itsensä johtamisen sekä työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä asioita. Henkilöstöjohtaminen koskee kaikenkokoisia yrityksiä, työterveyshuollon ja johtamispalveluiden asiantuntija Paula Antikainen sanoo.

Rekrytoinnista kaikki alkaa

Henkilöstöjohtamisen maailma on tullut tutuksi myös Kantolan tilan yrittäjille Anne ja Matti Setälälle, jotka aloittivat tilanpidon vuonna 2005. Vakituinen työntekijä tilalle palkattiin huhtikuussa 2020, mitä ennen tilalla oli ollut harjoittelijoita tai satunnaisia kesätyöntekijöitä.

– Ajatus työntekijän palkkaamisesta lähti siitä, että työkuormitusta pitäisi saada jaettua ja saadaan itselle ja perheelle enemmän aikaa, Setälät kertovat.

He pitävät tärkeänä, että jo rekrytointivaiheessa on mietitty tarkkaan, millaista työntekijää ollaan hakemassa. Ihmistyyppien ja persoonallisuuksien tunnistaminen sekä hyvin toteutettu työhaastattelu antavat varmuutta siitä, että homma toimii.

– Henkilökemioiden toimivuus on tärkeää pienessä työyhteisössä. Myös esimerkiksi koeaika on hyvä laittaa työsopimukseen.

Oppimisessa on eroja

Henkilöstöjohtaminen näkyy Kantolan tilan arjessa vastuunjakona ja viikkosuunnitteluna. Viikkosuunnittelussa hyödynnetään valkotaulua ja navetalla pidettävää päiväkirjaa, johon merkitään navetan tapahtumat. Näin vapaalta palaavan on helppo tarkistaa, missä mennään.

Matti Setälä sanoo, että uutta työntekijää perehdyttäessä tulisi olla mietittynä kaikki työohjeet ja selkeät rutiinit. Tämä helpottaa sekä omaa toimintaa että perehdyttämistä.

– Persoonallisuuden ja oppimisen erot olisi hyvä huomioida. Toinen tarvitsee asiat paperille, toinen mukana tekemällä ja kolmas keskustelemalla, Anne Setälä pohtii.

Itsensä johtamista

Henkilöstöjohtaminen peilautuu myös itsensä johtamiseen. Kehityskohteinaan he mainitsevat palautteen antamisen. Työntekijän palkkauksen myötä he ovat opetelleet myös luottamista ja työn jakamista. Lisäksi pohdintaa joutuu käymään esimerkiksi motivoinnista ja kannustamisesta.

– Millä tavalla motivoida työntekijää sekä tarjota haasteita ja monipuolista työtä? Miten haastaa hyvällä tavalla takaisin alkuinnostukseen, Matti Setälä pohtii.

Kantolan tila

  • 100 lehmää
  • 200 peltohehtaaria
  • peltotöistä ulkoistettu puinti ja kasvinsuojelu

Uusin asiakaslehtemme kertoo tämän tarinan ja paljon muuta. Tutustu lehteen ja vastaa lukijakyselyyn 22.10. mennessä. Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken kolme kirjapalkintoa.