Uusi luomusitoumuskausi alkamassa

2 min lukuaika

Luomutuotanto

Keväällä 2023 muiden peltotukien haun yhteydessä avautuu uusien viisivuotisten luomusitoumusten haku. Aiemmista vuosista poiketen, luomusitoumuksenkin haku tehdään nyt Vipu-palvelussa, missä myös tarvittavat liitteet voi lisätä sähköisessä muodossa.

Luomukasvusto

Jos sinulla on vuosina 2020-2022 tehty luomusitoumus, tulee sinun huhtikuun loppuun mennessä ilmoittaa Ely-keskukseen, jatkatko entisen sitoumuksesi loppuun asti vai luovutko siitä. Mikäli päätät pitää entisen sitoumuksesi voimassa, huomioi, että sinun tulee kuitenkin loppukauden ajan noudattaa uusia sitoumusehtoja. Mikäli luovut sitoumuksesta, voit hakea uutta viisivuotista sitoumusta Vipu-palvelussa. Voit myös jättää uuden sitoumuksen hakematta, mikäli uudet sitoumusehdot eivät luomutuotannon jatkoa tilallasi mahdollista.

Ruokaviraston sivuilta löytyvät ajankohtiaset sitoumusehdot

Suurimmat muutokset sitoumusehdoissa kohdistuvat myyntikasvien tuottamiseen. Myyntikasvien listalta on jätetty pois mm. hunajantuotantoon tarkoitetut kasvustot sekä osa seoskasvustoista. Viljojen ja palkoviljojen osalta myyntikasviksi huomioidaan vain tuleentuneena korjattavat kasvustot. Myyntikasveja on nyt tuotettava vuosittain 30%:lla siirtymävaiheen ohittaneesta pinta-alasta, kun aiemmin prosenttiosuus laskettiin keskimäärin koko sitoumuskaudella.

Myyntikasvien tuottamisesta vapautuu, jos yli puolet sitoumusalasta korjataan omien luomueläinten ravinnoksi tai tilalla on rehuntuotantosopimus luomukotieläinsitoumuksen tehneen tilan kanssa ja yli puolet sitoumusalasta menee näiden luomueläinten ruokintaan. Uusien ehtojen mukaan rehuntuotantosopimus on mahdollista tehdä myös rehunvälittäjän kanssa.

Luomukotieläinkorvaus maksetaan jatkossa sille sitoumuspinta-alalle, mihin riittää eläintiheyttä 0,5 ey/ha. Jos mietit tämän takia eläinmäärän lisäystä, varmista asiantuntijasi kanssa, että luomutuotantoehdot täyttyvät myös mm. tuotantorakennusten sisätilan pinta-alavaatimuksen osalta.
Mikäli haluat liittää uuden eläinlajin luomusitoumukselle, muistathan ilmoittaa sen luomuvalvontaan 30.4. mennessä.

Sitoumusehtoihin on lisätty vaatimus luomuaiheisen Neuvo-palvelun käytöstä tai luomukoulutuspäivään osallistumisesta sitoumuskauden aikana.