Uusi lantaopas valmistui

2 min lukuaika

Uutinen

Opas antaa vinkkejä lannan käyttöön kasvinviljelytiloille.

Lietetta autosta

Suomessa syntyy vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia lantaa, mikä riittää kattamaan valtaosan koko maan viljelykasvien fosforilannoitustarpeesta. Ongelmana on lannan epätasainen jakautuminen Suomessa ja jopa yhden maakunnan sisällä. Pidemmät kuljetusmatkat vaativat lannan jatkoprosessointia, mutta lähietäisyydellä kasvintuotanto- ja kotieläintilojen välistä yhteistyötä lisäämällä voidaan välttää monet lannan käyttöön liittyvät ympäristökuormitusriskit samalla, kun ravinteiden kierrätys ja hyödyntäminen tehostuu.

Viljelijät haluavat lannan ravinteet tehokkaaseen käyttöön viljelykasvien ravinteiksina eikä vesiin levien ruoaksi. Näin myös käytännössä monilla tiloilla toimitaan ja käytäntöjä hiotaan koko ajan paremmiksi. Lanta on ruoantuotannossa arvokas kierrätysravinteiden lähde ja erityisesti savimailla hiilensidontaa edistävä maanparannusainee.

Uuden oppaan tarkoituksena on edistää lannan käyttöä osana maan kasvukunnon parantamista. Opas on suunnattu kasvinviljelytiloille, joille lannan käyttö ei ole vielä tuttua. Sisällöstä on hyötyä myös kaikille lannan käytön lisäämisestä ja tehostamisesta kiinnostuneille.

Tavoitteena on antaa käytännönläheistä tietoa ja vinkkejä lannan käytön suunnitteluun, logistiikkaan, varastointiin ja levitykseen sekä yhteistyöstä sopimiseen eläintilojen
kanssa.

Opas on laadittu osana Maan vesitalous- ja kasvukunto -hanketta, jota MTK-Varsinais-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi toteuttavat yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on välittää tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia pellon vesitalouden hallinnasta, maan kasvukunnon parantamisesta ja lannan sekä kierrätysravinteiden tehokkaasta hyödyntämisestä. Kolmevuotista hanketta (2018–2020) rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Oppaan laadinnasta ovat vastanneet ProAgria Länsi-Suomen asiantuntijat Heikki Ajosenpää, Satu Paananen ja Terhi Ajosenpää. Sisällön tuottamiseen arvokasta apuaan ovat antaneet Airi Kulmala MTK:sta sekä Sami Talola ja Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomesta.

Oppaan löydät tältä sivulta.