Työn pitää olla selväpiirteistä ja simppeliä

2 min lukuaika

Referenssit

Haapavedellä naudanlihaa tuottavaa Mehtälän tilaa on kehitetty kolme vuosikymmentä pitkäjänteisesti ja hallitusti.

Heli (vasemmalla) ja Timo Mehtälä sekä kotieläinasiantuntija Sanna Suomela tapaavat säännöllisesti ja pohtivat muun muassa tuotantoon ja eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita.

Haapavedellä naudanlihaa tuottavaa Mehtälän tilaa on kehitetty kolme vuosikymmentä pitkäjänteisesti ja hallitusti: jokaisen investoinnin on haluttu palvelevan tulevaisuutta.

Sitten vuoden 1989 lihanautatilan matkalle on mahtunut erilaisia vaiheita, kuten lisäpeltoalan hankintaa, navettainvestointeja, emolehmiä, ternivasikoita tai juottamosuunnitelmia.

Juuri valmistuneessa lihanautakasvattamossa kristallisoituu yrityksen valitsema suunta. Kasvattamossa on noin 500 sonnipaikkaa. Niihin Mehtälät ovat päättäneet keskittyä. Vasikat tulevat tilalle noin puolivuotiaina ja hiehoja on vain täyttövaiheessa. Tilan eläinmäärä nousee noin 1 300:aan. Ympäristölupa on myös neljälle vasikkajuottamolle, jotka tehdään myöhemmin.

Peltoalaa on ensi vuonna viljelyssä noin 700 hehtaaria. Viljelyssä on säilörehunurmea sekä ohraa ja kevätvehnää. Lohkot ovat isoja ja sijaitsevat yhdeksän kilometrin sisällä.

- Peltoalaa on nyt riittävästi rehuntuotantoon. Osa viljasta on ostettu tilan ulkopuolelta tarpeen mukaan, Timo Mehtälä kertoo.

Työnjakoa vahvuuksien mukaan

Mehtälän tilasta tuli TH Mehtälä Oy vuonna 2010. Vanhimmat pojat Juho ja Arttu tulivat Timon ja Helin rinnalle yhtiön osakkaiksi pari vuotta sitten. Yhtiömuoto on tuntunut hyvältä mallilta.

- Se on tuonut työhön ja kirjanpitoon ihan uutta syvyyttä ja tarkkuutta, Timo Mehtälä sanoo.

Neljän ihmisen kesken asiat sovitaan usein kahvikupin ääressä. Timolla toimitusjohtajan roolissa on kokonaisuus hallussa ja langat käsissä. Tehtäviä on jaettu kunkin taipumusten ja vahvuuksien mukaan.

Juho on ollut kasvattamon rakentamisen koordinaattorina, Timo on vastannut hankinnoista ja johtamisesta. Koneista normaalisti vastaava Arttu on ottanut häneltä rakennusaikana haltuun navettatöitä. Heli vastuulla ovat muun muassa Naseva – nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asioita.

- Tila on nyt maksimikoossa tukirajoitteiden vuoksi ja työllistää meidät kaikki myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että työ on selväpiirteistä, simppeliä ja tehokasta, emmekä uuvu sen alle.

Timo Mehtälä pitää tärkeänä, että välillä ja varsinkin talviaikaan vedetään henkeä. Joustavuutta kuitenkin pitää olla, jos joku asia niin vaatii.

- Johtaminen on helppoa, kun kaikki sujuu. Säitä ei voi säätää ja luonto sanelee tekemiset. Arki ei ole kaavamaista, vaan kompromisseja joutuu aina tekemään.

Hallituspalaverista varmuutta arkeen

Vuosittaiset hallituspalaverit aloitettiin Mehtälän tilalla muutama vuosi sitten. Näissä palavereissa istuvat saman pöydän ääreen yhtä aikaa tilan väki sekä ProAgrian kotieläin- ja kasvintuotannon sekä talouden asiantuntijat, jotka ovat tilan kumppaneita myös viljelysuunnittelussa, EU-tukihakemuksissa ja Neuvo 2020 -palveluissa.

Palavereissa käydään läpi tilan edellisvuoden ja sen hetken keskeiset asiat talouden, peltojen ja eläinten osalta sekä pohditaan tavoitteita. Asiantuntijatiimin roolina on tuoda uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja yhteiseen keskusteluun.

- Tästä käytännöstä on ollut suuri hyöty, kun kaikki ovat kuulemassa samat asiat yhtä aikaa ja voivat niitä kommentoida. Yhteiset tavoitteet tulevat kaikkien tietoon, Timo Mehtälä sanoo.