Työkaluja

2 min lukuaika

Maaneuvo-hankkeen työkalut

Ravinnemittaus kuva paivi meronen 0
Millaisia satoja saat vuonna 2030? Miten varaudut muuttuviin sääoloihin? Milloin olet miettinyt tilan kehittämistä maan kasvukunnon näkökulmasta? Huollat traktorin pari kertaa vuodessa ja maalaat konehallin 15 vuoden välein. Miten huollat maan kasvukuntoa? Onko sinulla suunnitelmaa maan kasvukunnon kehittämiseksi? Tutustu maan kasvukunnon johtaminen -muistikorttiin ja saat varmasti uusia oivalluksia maan kasvukunnon johtamiseen omalla tilallasi.
ProAgrian laaja ravinne- ja kasvukuntotutkimus on Eurofinssin kanssa yhteistyönä toteutettava analyysi, jolla saadaan syvempää tietoa peltomaasta. Tulokset antavat monipuolisesti tietoa kasville käyttökelpoisista ravinteista ja ravinnereserveistä kiloina hehtaaria kohti, maan fysikaalisista ominaisuuksista ja uutuutena myös biologisista ominaisuuksista, kuten mikrobien aktiivisuudesta. Analyysilla saadaan selville myös maalaji aistinvaraista tutkimusta tarkemmin.
Kasvukuntoa voi jokainen selvittää myös omatoimisesti pellolla. Maan rakenteen aistinvarainen arviointi (MARA) -korttiin on koottu selkeät ohjeet maan rakenteen määrittämiseksi. Lue lisää: luomutietopankki.fi)
Millainen on peltosi kemiallinen viljavuus, miten se varastoi ravinteita ja luovuttaa niitä kasvin käyttöön? Kationinvaihtokapasiteettilaskurilla pääset selville maan kemiallisesta viljavuudesta. Kationinvaihtokapasiteetti (KVK) kertoo maan kykyä varastoida kationisia ravinteita. KVK-laskuriin syötetään viljavuustutkimuksesta maalaji, multavuus, pH sekä kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin määrä. Kationinvaihtokapasiteetin lisäksi nähdään kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin keskinäiset suhteet maahan varastoituneista ravinteista. Laskurista on nähtävillä myös kalsiumin ja magnesiumin suhde, joka kertoo mm. maan muokkautuvuudesta ja liettymisriskistä. Taulukosta nähdään myös maanparannukseen tarvittavat kalsiittikalkin, dolomiittikalkin, biotiitin ja kipsin määrät. Maanparannukseen tarvittavien aineiden määrissä otetaan huomioon kasvien ravinteiden turvaamisen lisäksi myös maan muokkautuvuuteen liittyvät tekijät. Lue lisää ja katso uusin versio KVK-laskurista.

Muistikortit

Maan kasvukunnon hoito -muistikortti
Alus ja kerääjäkasvien huomioiminen kasvinsuojeluaineiden valinnassa -muistikortti
Viljavuustutkimuksen hyödyntäminen viljelysuunnittelussa -muistikortti
Sivu päivityksen alla. / toukokuu 2021