Twiitistä syntyi idea Amazonin markkinoille

1 min lukuaika

Referenssit

Simo Larmo Birkkalan tilalta twiittasi kesäkuussa 2020 ehdotuksen Amazon-vientirenkaan järjestämisestä.

Yritysryhmän yhteydenpito on sujunut etänä.

Simo Larmo Birkkalan tilalta twiittasi kesäkuussa 2020 ehdotuksen Amazon-vientirenkaan järjestämisestä. Ideasta nappasi kiinni Mikaela Vuorisalmi MTK:n RuoKasvu-hankkeesta ja mukaan valikoitui lopulta Larmolle tutut yrittäjäkollegat Katrina Klinckowström Voima-Papu Finland Oy:stä ja Ville Virtanen Murtolan Hamppufarmi Oy:stä. Tästä syntyi Pellolta maailmalle -yritysryhmähanke, jota ProAgria hallinnoi. Hanketta vetää yritysasiantuntija Sari Uoti ProAgria Länsi-Suomesta.

Simo Larmo oli kokeillut speltin myyntiä kotimaisten kanavien lisäksi Amazonin kautta, ja hän piti sitä yllättävänkin hyvänä kanavana verrattuna myyntiin maahantuojien kautta. Larmo kuitenkin koki, että yhteistyöllä olisi saatavissa sparrausapua kansainvälistymiseen muilta yrittäjiltä sekä kustannusetua markkinoiden tutkimiseen ja logistiikkaan.

Yhteismarkkinointiin on valmistauduttu ottamalla uudet imagokuvat ja kääntämällä pakkausmerkinnät.
– Markkinaselvitys oli myös tärkeä saada tämän hetken kilpailutilanteesta. Seuraavaksi päästään koemarkkinointiin, jotta nähdään mitkä tuotteet vetävät missäkin maassa, Sari Uoti kertoo.
– Toimivat yritysryhmät eivät synny kovin helposti, vaan niiden onnistuminen on kiinni monesta asiasta, Uoti pohtii.
– Esimerkiksi tässä hankkeessa oli tärkeää, että kaikki yritykset olivat samassa kansainvälistymisen vaiheessa.

Yritysryhmähankkeen onnistumiseen tarvitaan

  • rohkeutta ja innostusta tehdä jotain toisin
  • halua tehdä yhteistyötä ja kehittyä
  • luottamusta, joka syntyy ajan kanssa
  • yhteistyötä niin kehittämistahojen kuin yrittäjien kesken
  • kaikille yrityksille sopivaa ajoitusta
  • resursseja – aikaa, rahaa ja osaamista. Resursseja voi tukea myös rahoituksella.