Tiimityö siivittää kärkituloksiin

2 min lukuaika

Referenssit

Miten parantaa eläinterveyttä, optimoida ruokintakustannuksi ja työmäärää ja varmistaa sujuva tiedonkulku navetta- ja peltotiimin välillä?

Pekka Partanen tyttärensä Liisi Partasen kanssa Koivikon Kartanon navetassa. Kuva Ilpo Kiviranta

Miten parantaa eläinterveyttä, optimoida ruokintakustannuksia ja työmäärää sekä varmistaa sujuva tiedonkulku navetta- ja peltotiimin välillä? Näitä tavoitteita vie eteenpäin Koivikon Kartano Oy:n ja ProAgrian yhteinen asiakastiimi.

Yhteistyön avasi asiantuntija Ilpo Kivirannan ja yrityksen Karjatsekki-tapaaminen, jossa tarkasteltiin tuotannon tuloksia ja toimia, joilla niihin on päästy. Havaintojen ja keskustelun kautta kirkastuivat ajatukset, toiveet ja tavoitteet, millaista yhteistyötä Koivikon Kartano ja ProAgria alkavat rakentaa.

Koivikon Kartano Oy on suuri yksikkö, jonka tahtotila on kehittyä edelleen ja kuulua Suomen luomumaidontuottajien kärkikastiin. Päävastuulliset henkilöt Pekka ja Kati Partanen sekä Pauli Tolonen johtavat yhtiön toimintaa. Vaikka tiimityö on vahvaa, lisäpotkua kaivattiin tiedon kulkuun tiimiläisten kesken ja prosessien tehostamiseen.

Tavoitteiden kirkastuttua kopin otti ProAgrian valtakunnallinen huippuosaaja Minna Norismaa, joka teki toimintasuunnitelman, miten päästä tiiminä kohti yrityksen tavoitteita. Asiakastiimissä ovat mukana ProAgrian ruokinnan, tuotannon, talouden, tilipalveluiden, kasvinviljelyn ja luomutuotannon asiantuntijat.

Jokaisen työpanos on tärkeä

Luomumaidontuotannon erityispiirteet edellyttävät vahvaa osaamista kaikilta osapuolilta.

– Tarvitaan tietoa, taitoa ja tuuriakin eli kolmen teen taktiikkaa. Mikään näistä ei yksin vie maaliin, vaan tarvitaan kaikkea yhdessä. Koivikon Kartanon väeltä tämä sujuu ja tuotannon tulokset ovat ykkösluokkaa, Minna Norismaa sanoo.

Asiakastiimin yhteistyö alkoi suunnitelman mukaisesti. Merkittävin muutos aiempaan olivat henkilöstön ja asiakastiimin Teams-palaverit, joita pidettiin tiiviisti satokauden alkuun saakka. Palavereissa käytiin läpi yhtiön, yhteistyön ja maidontuotannon tavoitteet, että jokainen henkilöstön jäsen tietää, miten suuri merkitys kunkin työpanoksella. Tiimiläiset kertoivat omat vahvuutensa ja ideat yhteistyön parantamiseksi.

Pitkä askel kohti visiota

Henkilöstön palaute keväältä kertoo, että kuva kokonaisuudesta on hahmottunut ja yhteistyö parantunut. Palavereissa on noussut esille uusia asioita, tiedon kulku on parantunut ja ymmärrys lisääntynyt, mitä tehdään ja minkä eteen.

– Olemme jo nyt edenneet huikean askeleen kohti visiota. Ruokinnan optimoinnilla saatiin jo kuukaudessa nelinumeroinen summa enemmän katetta ja rehukustannussäästöt olivat merkittävät, Minna Norismaa sanoo.

Näiden kokemusten pohjalta asiakastiimejä on syntynyt muidenkin maitotilojen kanssa parissa.

– Ideoimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti, että voimme asiantuntijatiiminä olla yrittäjälle parhaaksi avuksi.

Luomumaitotilalla on kaksi V310-VMS-robottia ja karjan keskituotos on 11 505 kiloa.