Tekemällä tuloksiin

3 min lukuaika

Referenssit

Tiivis yhteistyö ProAgrian ja tilan välillä tuo tuloksia. Jatkuvan kehittämisen kannalta on tärkeää, että seuraava askel on mietitty.

Tekemalla tuloksiin lehmat 0

Olemme Lapinlahdella Vatasen Ollin ja Marian tilalla. Olli ja Maria aloittivat yrittäjyytensä vuokraamalla naapuritilan navetan ja ostamalla tilan karjan. Lehmiä oli kahdeksan ja suurimmaksi osaksi suomenkarjaa. Marian kotitilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2016 ja nykyään Myllymäen tilalla on vuonna 2018 valmistunut pihattonavetta, asemalypsyllä. Navetassa asustelee 46 lehmää joista, 55% on nykyisin holsteinia ja 45 % ayrshirelehmiä.

Yhteistyö alkoi ruokintakartoituksella…

Yhteistyö Vatasten ja ProAgrian välillä alkoi vuonna 2018 navetan valmistuttua. Liikkeelle lähdettiin ruokintakartoituksen kautta. Tehtiin siis tilakäynti ruokintaan painottuen. Laskettiin ruokinnan kustannukset ja tarkisteltiin ravintoarvoja seurantalaskelmaan perustuen. Ruokinnan suunnittelua oli tehty muutama vuosi, kun Vatasista alkoi tuntua siltä, että jotain tästä puuttuu. Kaikkea sitä tietoa mitä oli mahdollista tuotosseurannan puolelta saada, ei osattu hyödyntää vielä tarpeeksi. Vuoden 2020 maaliskuussa Olli päätti kuitenkin, että nyt hän antaa vielä kerran mahdollisuuden. Vuodessa täytyy tuotoksen nousta 1000kg per lehmä, jotta hommaa jatkettaisiin. Jos tuotokseen ei päästäisi ajatuksena oli erota tuotosseurannasta, jos taas päästäisiin yhteistyö saisi jatkua. Olli lupautui samalla siihen, että hän tekee kaiken niin kuin yhdessä sovimme.

Sitten lähdettiin tekemään…

Yhteinen tekeminen lähti hyvin käyntiin. Ensimmäisenä käsittelyyn otettiin umpilehmät ja niiden ruokinta. Sen jälkeen paneuduttiin herutukseen. Muutokset toimissa näkyivät nopeasti. Olli hoitaa tilalla normaalien navettatöiden lisäksi itse myös lehmien siemennyksen ja sorkkien hoidon. Sorkat hoidetaan aina umpeen laitettaessa ja 100 päivää poikimisen jälkeen, näin saadaan pidettyä sorkkaterveys hyvänä. Lehmät tuottavat kun ne liikkuvat syömään ruokintapöydälle, kioskille ja käyvät makuulle. Näin saadaan kaikki litrat irti. Yhteistyön aikana olemme jo monesti todenneet, kuinka unohtunut sorkkahoito näkyy hävinneinä litroina.
Yksi tärkeimmistä asioista yhteistyössä on asioista muistuttelu. Se että on joku, joka seuraa ja muistuttaa, motivoi tekemääni, Olli kuvailee.

Tavoitteessa ollaan, kiitos yhteistyön…

Nyt 2021 vuoden maaliskuussa voitiin todeta, että vuosi sitten asetettuun tavoitteeseen päästiin. Maitoa lähti 46 lehmän karjassa 60 000 litraa enemmän mitä viime vuonna. Yhteistyö vaati lujaa sitoutumista molemmin puolin. Marialle ja Ollille on ollut koko ajan selvää, että tilaa halutaan kehittää ja tulosta parantaa.
– Ulkopuolisen näkemyksen kuuleminen estää tilasokeutumisen, Olli vahvistaa. He painottavat, että nykyaikana verkostoituminen on tärkeä osa maataloutta. Koemme, että ProAgrian kanssa tehty yhteistyö on hyvä kanava lisätä omia verkostojaan.
Yhteistyön voisi sanoa olevan myös molemmin puolista haastamista. Tulos tai ulos – metodi toimii. Niin kuin lastenkin kanssa, myös asiantuntijan ja yrittäjän välillä uhkailu, kiristys ja lahjonta tyyli voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. On osattava ottaa vastaan myös negatiiviset asiat molemmin puolin. Vuoden aikana ei pelkästään onnistututtu vaan myös epäonnistuttiin ja tehtiin virheitä. Virheet eivät kuitenkaan ole maailmanloppu, vaan niistä otetaan oppia. Viime vuodesta opittiin, että säilörehunäytteet on oltava aina ennakkoon. Omat kokeilut eivät ole aina järkeviä. Kesäajan hoitaminen ProAgria:n puolelta on nyt myös paremmin mietittynä.

Uudet tavoitteet mietitty… työ jatkuu

Jatkuvan kehittämisen kannalta on tärkeää, että aina on seuraava askel mietittynä. Tällä saadaan aikaan se tunne ja totuus, että missään kohtaan ei jäädä tyhjän päälle. Viime vuoden aikana saatiin montaa asiaa vietyä eteenpäin. Tälle vuodelle on asetettu jo uudet tavoitteet, joita kohti lähdetään taas yhdessä tekemään töitä.

Sanna Vidgren
ProAgria Itä-Suomi