Suurimmat kustannusten nousut ovat taittuneet

2 min lukuaika
Ennakoi ja laske

Viimeisen vuoden aikana sekä tuotantopanoksien hinnoissa että tuottajahinnoissa on tapahtunut paljon muutoksia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurimmat kustannusten nousut ovat taittuneet. Toisaalta myös tuottajahinnat ovat ainakin viljojen osalta jo lähteneet meillä laskuun ja maidon tuottajahinnat ovat laskeneet jo Euroopassa, mikä enteilee hinnan laskua jollain aikavälillä myös Suomessakin.

Tuotantokustannusten lisäksi loppuvuonna myös lainojen korot lähtivät pitkästä aikaa nousuun, mikä osaltaan vaikuttaa erityisesti hiljattain investoineiden tilojen talouteen ja maksuvalmiuteen. Tilanne on monelle yrittäjälle uusi, kun pitkään on eletty poikkeuksellisten matalien korkojen aikaa.

Uusi ohjelmakausi muuttaa maksatusaikatauluja

Uuden ohjelmakauden myötä tilakohtaisiin tukimääriin saattaa tulla suuriakin muutoksia. Mikäli suunniteltu maksuaikataulu toteutuu, alkusyksyn tukimaksatuksia siirtyy loppuvuoteen ja monella tilalla myös entistä enemmän seuraavan vuoden puolelle. Uusi maksuaikataulu ja tukimäärät on hyvä selvittää esimerkiksi asiantuntijoiden tekemän tukipuntarin avulla. Näin pystyt paremmin hahmottamaan kuluvan vuoden kassavirran kuukausittain.

Tukipuntari avuksi

Tukipuntari on myös hyvä pohja kuukausibudjetoinnille. Kuukausittainen budjetointi auttaa varautumaan ja hahmottamaan kuukausittaisen rahantarpeen. Budjetoinnissa otetaan huomioon maatalouden tulojen, menojen ja lainanhoitokulujen lisäksi myös investoinnit ja yksityistalous. Yksityistaloutta onkin hyvä tarkastella usein vähän tarkemmin, usein yksityistalouden menoja tulee aliarvioineeksi.

Investoi maltilla ja oikeisiin kohteisiin

Maatiloilla on selvästi tälläkin hetkellä kiinnostusta erilaisiin investointeihin, vaikka tilanne sekä tulojen että menojen kehittymisen osalta on hieman epävarma. Investoida kannattaakin vain tuotannon kannalta välttämättömiin ja tarpeellisiin investointeihin. Mikäli kassa ei ole kunnossa, kannattaa erityisesti ei-välttämättömiä koneinvestointeja lykätä. Niiden sijaan voi selvittää mahdollisuutta esimerkiksi urakoitsijan tai vuokrakoneen käyttöön. Niiden käyttö on monesti muulloinkin viisas vaihtoehto siihen nähden, että sitoo pääomaa ja tekee velkaa koneen takia, jota ei välttämättä käytä kuin satunnaisesti.

Asioita ei kannata jäädä pohtimaan yksin, vaan keskustelukumppaniksi voi tilan taloutta miettimään pyytää vaikka talousasiantuntijan tai kirjanpitäjän. Tuotantoasiantuntijat osaavat auttaa kasvintuotannon ja kotieläintuotannon sekä uuden ohjelmakauden tukipolitiikkaan liittyvissä mietinnöissä.