Stipendi auttoi altakastelujärjestelmään tarvittavan kaluston hankinnassa

2 min lukuaika

Referenssit

Jari Ruski Kiukaisista sai keväällä Tuottajalle kiitos -stipendin hankkeeseen, jossa etsitään keinoja pellon kasteluun kasvukauden aikana.

Kuvassa stipendin saaja Jari Ruski.

Tuottajalle kiitos -stipendi jaettiin keväällä kolmelle ajankohtaiselle hankkeelle. Näistä yksi myönnettiin viljelijä Jari Ruskille Kiukaisista projektiin, jonka tavoitteena on kehittää peltojen altakastelua.

Ruski kertoo veden olevan suurin satopotentiaalia rajoittava tekijä. Ilmastonmuutoksen myötä asiantuntijat ennustavat kesistä kuivia ja kulunut vuosi on näyttänyt jälleen, miten haasteellista veden vähäisyys on.

− Pyrimme projektissa löytämään keinoja pidättää vettä kasveille mahdollisimman pitkään. Tutkimushypoteesimme toteutuminen mahdollistaisi satopotentiaalin hyödyntämisen niin, että kuivinakin vuosina pystyttäisiin saamaan hyvä ja normaaleina vuosina jopa erittäin hyvä sato.


Pellolla porausta. Kuva: Jari Ruski

Stipendirahoituksella saatiin lisähankintoja altakastelujärjestelmään

Stipendin avulla projektiin on saatu hankittua siihen tarvittavaa kalustoa. Ruski kertoo aurinkopaneeleilla toimivasta vesipumpusta ja täydennysojituksen tihentämisestä, joka mahdollistaa riittävän vesipinta-alan pellolle.

− Aurinkopaneeleista virtansa saava vesipumppu pumppaa vettä linjastojen yhteydessä oleviin kaivoihin, joihin on asennettu anturit. Ne mittaavat kaivojen vedenpinnan korkeutta ja säätelevät venttiileitä niin, että vettä pumpataan sinne missä tarvetta on. Lisäksi seuraamme pohjaveden korkeutta ja pellon kosteutta antureilla reaaliajassa.

Projektin onnistuminen toisi huomattavan avun viljelijän arkeen, sillä automatiikka hoitaisi kaiken ja viljelijän tehtäväksi jäisi vain tilanteen seuraaminen kännykästä.

Ruski toteaa, että Suomessa ei ole vielä totuttu viljojen kasteluun. Teknologia mahdollistaa veden ohjaamisen kasveille niin, että sato onnistuu sademääristä huolimatta. Näin viljelystä tulee taloudellisesti kannattavaa ja lisää ennakoitavuutta. Tämä helpottaa esimerkiksi mahdollisten investointien suunnittelua.


Pohjavesiputkella seurataan pohjaveden korkeutta
ja kosteusanturit taustalla antavat tietoa pellon
kosteustilanteesta reaaliajassa. Kuva: Jari Ruski

Kastelun hyödyistä saadaan tuloksia ensi keväänä

Syksyn ja talven aikana työryhmä miettii keinoja, joilla pystyttäisiin vielä parantamaan järjestelmän toimivuutta. On myös tehtävä laskelmia ja seurattava jo saatuja tietoja.

− Aloitamme veden pumppaamisen pikkuhiljaa ja yritämme löytää juuri oikean ajankohdan siihen, kuinka aikaisin keväällä veden pumppaaminen olisi syytä aloittaa.

Ruskin mukaan on vielä liian aikaista tulosten kertomiselle, sillä kastelun hyöty pystytään ulosmittaamaan touko-kesäkuussa. Projekti on herättänyt tähän mennessä paljon kiinnostusta. Ruski mainitsee hankkeeseen mukaan lähteneestä viljelijästä, jonka lohkolla kastelu aloitettiin alkukesästä.

Viljelijän lohkolta saadut tiedot osoittavat, että kesä-heinäkuun vaihteessa aloitetulla kastelulla ei ole isoa merkitystä kasveille. Ruski ynnää tämän tukevan työryhmän ajatusta siitä, että kastelu on aloitettava aikaisin täyden satopotentiaalin saamiseksi.

Stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa ja seuraava Tuottajalle kiitos -stipendien hakukierros järjestetään tänä syksynä. Lisätiedoista ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.