Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä Green Care -menetelmin

2 min lukuaika

Referenssit

JoenHalt Oy tarjoaa monipuolista palvelua erityisryhmät huomioiden.

Kukkolan maatilapäivää ohjaamassa Sinikka Hynninen-Otva, Katri Palpatzis ja Maritta Karvinen (oik.)

JoenHalt Oy tarjoaa kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, tuettua asumispalvelua, ammatillista tukihenkilötoimintaa, leiri- ja hyvinvointilomia sekä erilaisia tapahtumia. Asiakkaina ovat ikäihmiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, lapsiperheet ja muut tukea tarvitsevat henkilöt.

Maritta Karvinen perusti yrityksen syksyllä 2016. Yhteistyöverkostot ja yli 25 vuoden monipuolinen työ- ja koulutushistoria hoiva-alalla ohjaajana sekä yksilö- ja ryhmävalmennustehtävissä on ollut liiketoiminnan alkuvaiheesta lähtien merkittävä vahvuus. Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen lisäksi yrittäjä Maritta Karvinen on suorittanut runsaasti alan ammatillisia koulutuksia. Yritys on myös aktiivinen verkostoituja.

- Yrittäjyydessä parasta on monipuolisuus; jokainen päivä on erilainen ja koko ajan oppii uutta. Voi tehdä oman arvomaailman mukaista työtä. Haluamme tuottaa palveluja tukemalla asiakkaan omatoimisuutta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä. Jokainen asiakaskohtaaminen on ainutlaatuinen, iloitsee Karvinen.

JoenHaltissa työskentelee sairaanhoitaja, sosionomi, psykoterapeutti, lähihoitaja, ruoka-alan ammattilaisia sekä kodin teknisiä haasteita hallitsevia henkilöitä. Toimintaa kehitetään määrätietoisesti. Koronapandemian myötä on otettu käyttöön entistä enemmän myös digitaalisia toimintatapoja.

Green Care kuntouttava työtoiminta

Uraauurtavaa työtä JoenHalt Oy on tehnyt Green Care -kuntouttavassa työtoiminnassa Kukkolan tilalla Joensuussa yhteistyössä Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgrian kanssa. Kuntoutettavat pitkäaikaistyöttömät osallistuvat työtoimintaa 1-3 kertaa viikossa. Jokainen voi valita päivittäin itseään eniten kiinnostavat tehtävät esim. eläinten hoitotyöt, tallityöt, puutarhatyöt, sadonkorjuun, ympäristönhoidon, lumityöt, polttopuuhommat, rakennusten kunnostukseen ja siivoukseen liittyvät työt, ruoanvalmistuksen, leipomisen, säilömisen tai luonnonmateriaaleista askartelun.

- Työ on koko Kukkola-yhteisön eteen tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, ja tähän yhteisöön osallistetaan myös jokainen kuntoutettava asiakas. Elämyksellisessä maatilaympäristössä, retkeillään, viihdytään, suunnitellaan, touhutaan porukassa ja ”ihan myös vain ollaan”. Yhdessä tekemällä tunnelma vapautuu ja syntyy hyvinkin syvällisiä keskusteluja, toteaa Karvinen.

Green Care -kuntouttavassa toiminnassa edistetään psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä. Tavoitteena on arjenhallinta, itsetunnon ja -luottamuksen kohentuminen, sosiaalisten taitojen ja luontosuhteen vahvistuminen sekä työkyvyn parantaminen. Tämän myötä myös valmiudet uuden oppimiseen parantuvat.

JoenHalt Oy järjestää Kukkolassa myös Green Care -maatilapäiviä ikäihmisille, omaishoidettaville ja lapsille sekä päivätoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Green Care -kuntouttava toiminta käynnistyi palvelupilotista, jossa tehtiin vaikuttavuustutkimusta. Kehitystyössä oli heti alusta lähtien mukana Siun Sote, TE-toimisto ja itse kuntoutettavat asiakkaat.

- Itä-Suomen Maa- ja Kotitalousnaisten ja ProAgrian yritysasiantuntija Johanna Rinnekari on ollut meidän vierellä kulkijamme ja tukijamme. Yhdessä on tehty palvelujen tuotteistamista, liiketoiminnan suunnittelua, haettu rahoitusta, rakennettu verkostoja ja tehty toimintaa tunnetuksi, toteaa Karvinen. Kiitos asiantuntija-avusta, hyvästä yhteistyöstä!