Sellainen tila, millainen rehu

1 min lukuaika

Referenssit

Mäntymäki MTY on pureutunut viime vuodet karjansa tehokkaaseen seosrehuruokintaan.

Korjuuaikanäytteet analyyseineen antavat nurmen koostumuksesta ja satotasosta mahdollisimman realistisen kuvan. Kuvassa Mäntymäki MTY:n Juho-Pekka (vasemmalla) ja Henri Mäntylä. Kuva: Virva Hallivuori

Parkanon Linnankylässä sijaitseva Mäntymäki MTY on pureutunut viime vuodet karjansa tehokkaaseen seosrehuruokintaan.

– Kun maidon hinta alkoi laskea, perusasioiden kuntoon laittaminen on ollut ainoa keino vastata muutokseen, Juho-Pekka Mäntylä sanoo.
Tilalla on noin 230 lypsävää ja lähes saman verran nuorta karjaa. Laadukkaan säilörehun varmistaminen alkaa noin 200 nurmihehtaarin viljelysuunnittelusta. Rehunäytteitä on otettu ja analysoitu entistä enemmän. Tulosten hyödyntäminen koko karjan ruokinnan suunnittelussa auttaa kohdentamaan rehut eri eläinryhmille.
– Säilörehu on avainasia: sellainen tila, millainen rehu.
Täydennyskylvöt nurmilohkoilla, monipuolinen siemenseos ja korjuuaikanäytteisiin perustuva säilörehunteko ovat tuottaneet tulosta ja parantaneet kuiva-ainesatoja.

Enemmän maitolitroja

Ruokinta-asioiden kokonaisvaltaisessa pohdinnassa tärkeä kumppani on maidontuotannon asiantuntija Helinä Mukka ProAgria Länsi-Suomesta. Seurantalaskelmat, ruokintasuunnitelmien säädöt, seosrehun tsekkaukset, pitoisuuksien pohdinnat, rehunäytteiden tulkinnat ja navettakäynnit varmistavat sekä taloudellisen ja tehokkaan ruokinnan että eläinten hyvinvoinnin.

Tekemisten kokonaisvaltainen tarkastelu näkyy myös tuloksissa. Tämänhetkinen keskituotos on noin 10 000 kiloa, joka on kasvanut kolmen viime vuoden aikana liki 2 000 kiloa. Myös hiehojen poikimaikä on pienentynyt samaan aikaan 2,5 kuukautta.

Eläinaineksen parantaminen, kiimanseuranta ja onnistuneet siemennykset ovat myös keskeinen osa karjan kehittämistä.