Sahipakkojen rinnalla ProAgrian talouden ja tuotannon asiantuntijat

2 min lukuaika

Referenssit

Perhossa Sahipakka mty:n tilalla Markulla, Antilla ja Jonnalla on kova tahto kehittää yritystään.

Yhdessä tätä hommaa tehdään ja tulosta syntyy. Jonna Korkiakangas-Sahipakka ja Antti Sahipakka Arttu-poika sylissään.

Perhossa Sahipakka mty:n tilalla Markulla, Antilla ja Jonnalla on kova tahto kehittää yritystään. Lypsylehmiä tilalla on noin 60, lisäksi on lihasonnikasvatusta. Tulevaisuudessa ollaan siirtymässä robottilypsyyn. Peltopinta-alaa on saatu pikkuhiljaa kasvatettua mahdollista laajennusta ajatellen.

Tilan ruokintaosaajana on parin vuoden ajan toiminut ProAgrian Katja Kellokoski. – Katjan kanssa on helppo toimia ja tulosta on syntynyt, toteaa Antti Sahipakka tyytyväisenä. Tilalla on seosrehuruokinta, joka perustuu kotoisiin karkearehuihin ja viljaan. Lypsylehmät saavat lisäksi pienen täysrehutäydennyksen. Ruokinnansuunnittelua ja -seurantaa tehdään säännöllisesti ja rehunäytteitä otetaan usein. Ruokinnan tilakäynneillä varmistetaan ruokinnan toimivuus käytännössä ja seurataan mm. lehmien kuntoluokkia ja pötsin täyteisyyksiä. – Myös sonnien teuraspainot ovat nousseet, kun niidenkin ruokintaa suunnitellaan nyt tarkemmin, Antti lisää.

Tuotannon kehittämistä monesta näkökulmasta

Tilanväki kertoo, että he tarvitsevat sellaisen asiantuntijan, joka sanoo suoraan asioista. – Tilasokeus iskee äkkiä ja työkiireet vievät mennessään. Helposti jää asioita huomaamatta, joten on tarpeen, että välillä joku käy meitä herättelemässä. Ja on hyvä, että välillä tilalla käy myös joku toinen asiantuntija, silloin saa taas uutta näkökulmaa asioihin, kertoo Jonna.

Asiakastiimi mahdollistaa monialaisen osaajajoukon tilan väen avuksi toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Viimeisimpänä kohteena Sahipakan tilalla keskityttiin lehmien siirtymäkauden hoitoon ja ruokintaan täsmäpalveluiden avulla. – Vastapoikineiden lehmien ja ensikoiden hoito- ja seurantarutiinit helpottavat arkea ja tuovat työhön sujuvuutta. Tavoitteena on vähentää ongelmien ja korjaavien toimenpiteiden aiheuttamaa hukkaa, sanoo Antti. Sairastuvien eläinten lukumäärä ja lääkitystarve pienenevät. Myös maitotuotos nousee, kun poikineet eläimet lähtevät sujuvasti ja ongelmitta uraputkeensa.

Talous tiukassa syynissä

Tilinpäätökset, tulosanalyysit ja budjetoinnit ohjaavat tilan talouden suunnittelussa. – Ojalan Heikin kanssa pidämme säännöllisesti tapaamisia, joissa kartoitetaan tilan taloutta ja keskustellaan eri vaihtoehdoista. Tarkoitus on kuitenkin tehdä asiat mahdollisimman kustannustehokkaasti, toteaa Antti. – Valion sopimustuotanto tuo tietysti omat haasteensa ja siihen on syytä varautua ja tehdä suunnitelmia ja mahdollisia sopeuttamistoimia, Antti Sahipakka toteaa. Suunnitteluun ja optimointiin on onneksi saatavissa apua sekä tuotannon että talouden puolelta. – Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin kehittyä edelleen, jos aiomme pysyä tässä hommassa mukana, summaa Markku lopuksi.


Heidi Lehkonen
Erityisasiantuntija, maidontuotanto
ProAgria Keski-Pohjanmaa