Ruokinnan ohjausta uudella twistillä Harjulan Maito Oy:ssä

3 min lukuaika

Referenssit

Vaikka rehukustannukset ovat maitotilojen suurimpia menoeriä, niihin voi omalla toiminnalla vaikuttaa. Hyvälaatuinen säilörehu on kaiken lähtökohta. Ruokintaa optimoimalla saadaan enemmän irti omista rehuista ja löydetään sopiva täydennys, jolloin lopputuloksena on tavoiteltu tuotostaso ja samalla säästetään rehukustannuksissa. Näin on tehty myös Harjulan Maito Oy:ssä Kauhavalla.

Kotielain Ruokinnan Ohjausta Harjulan Maidossa KUVA Mari Viljamaa1

Keväällä Harjulan Maito Oy:n osakas Marko Hautamäki soitti ja pyysi apua yrityksensä maidontuotannon kehittämiseen. Hautamäellä ja yrityksen toisella osakkaalla Jukka Tepolla on syyskuussa 2021 käyttöönotettu kahden robotin navetta, jonka tuotanto kaipasi viilausta. Yhteistyö polkaistiin käyntiin Teams-palaverilla, jossa käytiin läpi sekä Markon että Jukan toiveet ja tavoitteet tuotannon suhteen. Palaverin perusteella suunnittelin tilan tarpeita vastaavan räätälöidyn palvelukokonaisuuden.

Fyysinen etäisyys ei ole haitannut, sillä kuukausittaiset seurannat ja palaverit ovat hoituneet kätevästi etäyhteyksiä hyödyntäen. – Yrittäjille on tehty kyllä helpoksi tämä homma tällä lailla. Etänä voidaan pitää palaveria ja tarvittaessa myös paikan päällä voi suunnitella asioita, toteaa Jukka. Yhteyttä pidetään myös Whatsapp-ryhmässä, jolloin tieto tavoittaa jokaisen ja tiedetään missä mennään.

Asiantuntijan avulla ruokinta kohdalleen

Tilalla on uuden investoinnin myötä siirrytty aperuokintaan. – Mehän oltiin ihan pihalla uudesta touhusta, kun ei ollut kokemusta aperuokinnasta eikä eri tuotantovaiheiden tarpeista, muistelee Jukka. Ensimmäisen kuukauden aikana ruokintaa muutettiin paremmin karjan tarpeita vastaavaksi ja kohonneen maitotuotoksen ja maidon pitoisuuksien myötä maidontuotannon kate parani 3400 € / kk. – Säästetyt eurot voidaan sijoittaa sinne, missä niille on todellinen tarve, toteaa Marko tyytyväisenä.

Säilörehunäytteitä otetaan nyt säännöllisesti ja apereseptejä muutetaan aina tarvittaessa. — Helppoa on ollut, kun on voinut vaan laittaa uutta rehunäytettä menemään niin uusi resepti on tullut ohjeiden kanssa, kertoo Marko. Lisäksi seurantalaskelmilla seurataan ruokinnan toimivuutta ja rehukustannusten tasoa. – Laskelmista on hyvä seurata tunnuslukuja ja niiden kehittymistä. Tietää paremmin, milloin reagoida ja mihin, Jukka täsmentää.

Ostorehukustannukset kuriin

Koska oma säilörehu toimii koko ruokinnan pohjana, sen laatuun päätettiin panostaa. — Tällä satokaudella on koitettu ennakoida tulevaa sisäruokintakautta ja keskittyä saamaan hyvälaatuista säilörehua varastoon samalla kun on huomioitu eri eläinryhmien tarpeet, Jukka kertoo. Korjuuaikanäytteiden pohjalta saatiin määritettyä optimaalista korjuuajankohtaa ja raaka-ainenäytteiden perusteella onkin tiedossa edellistä vuotta parempaa säilörehua. Laadukkaan säilörehun avulla tulevan talven ostorehukustannus pysyy maltillisena.

Räätälöity kokonaisuus tuonut toivotun tuloksen

Tilakohtaisesti räätälöity palvelu huomioi tilan vahvuudet, hyödyntää niitä oikeissa paikoissa ja kehittää heikompia kohtia. – Totta kai Heidin tarjoamat palvelut maksaa, mutta on niille saatu vastinettakin, Marko toteaa naurussa suin. – Suositellaan tätä toimintamallia muillekin, se avartaa omaa näkemystä ja ajatusmaailmaa, toteavat Marko ja Jukka yhdestä suusta. – Varsinkin nämä tilakäynnit on olleet tosi hyviä, koska ulkopuolisen silmät näkevät asioita aina eri tavalla kuin mitä itse näkee, tuumii Marko.

Tilatiimitoimintamalli mahdollistaa yhteistyön tilanväen ja eri organisaatioiden asiantuntijoiden välillä. Näin on toimittu myös Harjulan Maito Oy:ssä, jossa kasvi- ja talouspuolen neuvontaa hoitavat ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat.