Rikkakasvien hallinta onnistumisen edellytys luomussa

2 min lukuaika

Luomutuotanto

Maan kasvukunnon ylläpito, hyvä viljelykierto sekä huolelliset ja oikea-aikaiset viljelytoimet ovat onnistuneen rikkakasvien hallinnan perusta.

Ongelmarikkakasvi Sari Peltonen

Mekaaninen rikantorjunta ja viljelytekniset toimenpiteet ovat luomutilojen keinoja rikkakasvustojen hillitsemiseen. Maan kasvukunnon ylläpito, hyvä viljelykierto sekä huolelliset ja oikea-aikaiset viljelytoimet ovat onnistuneen rikkakasvien hallinnan perusta.

Keskikesä on hyvä ajankohta havainnoida rikkakasvitilannetta, arvioida kasvukauden alun viljelytoimien vaikutusta ja tarkentaa tulevia toimia. Liika lannoitus ja lannoituksen väärä ajoitus näkyy viljelykasvin jäämisenä alakynteen kilpailussa rikkakasvien kanssa. Keskikesän rikkakasvihavaintoja kannattaa hyödyntää viljelykierron tarkentamisessa tulevia kasvukausia ajatellen.

Keskikesällä riviviljelykasveilla on mahdollista tehdä riviväliharauksia monivuotisten ja isojen rikkakasvien torjumiseksi. Nurmilla taas toistuvat niitot tehoavat hyvin kestorikkakasveihin. Nurmien niitossa kannattaa pyrkiä tasaiseen ja kohtuullisen lyhyeen sängenpituuteen niin, että nurmen kilpailukyky rikkakasveja vastaan säilyy.

Nurmilohkoilla on mahdollista toteuttaa keskikesän kesanto säilörehun korjuun jälkeen syysviljan tai pyydyskasvin kylvöön saakka. Myös pahasti kestorikkakasvien valtaamien viljakasvustojen kesannointia kannattaa harkita. Keskikesän kesanto tehoaa hyvin valvattiin ja pitkitettynä myös juolavehnään. Nurmen jälkeen kylvettävä tiheä pyydyskasvikasvusto häiritsee ohdakkeen syyskasvua tehokkaasti.

Viljelykasvia korkeammaksi kasvavat kestorikkakasvien kukinnot kannattaa niittää siementuoton estämiseksi. Näin estetään kaukolevintää, sillä tuuli voi levittää siemeniä useita satoja metrejä. Pieniä, alkavia pesäkkeitä voi niittää siimaleikkurilla tai jopa nyhtää käsin. Suurempia laikkuja voi käydä niittämässä pesäketorjuntana traktorilla.

Keskikesän rikkakasvihavainnot auttavat sadonkorjuun jälkeisten sänkimuokkausten ja kynnön suunnittelussa. Juuria pilkkova syysmuokkaus voi lisätä valvatin määrää seuraavana vuonna, mutta syysmuokkaus heti puinnin jälkeen tehtynä tehoaa ohdakkeeseen ja juolavehnään. Kyntöä harkittaessa on syytä punnita kynnön haitallisia ja hyödyllisiä vaikutuksia oman tilan viljelykokonaisuuden kannalta.